เรียนและทำงาน แคนาดา เรียกว่าโปรแกรม Co-op หรือ Study and Work เรียนแคนาดา สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียน 20 ชม. ต่อสัปดาห์ และทำงาน Full-time ได้ หากไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL สามารถติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนสมัครเรียน

อัตราแลกเปลี่ยน ณ เดือนมกราคม 2563 CAD 1 = 24  บาท

โปรแกรมเรียนและทำงาน 6 เดือน – 1 ปี

โปรแกรมเรียนและทำงาน 1-2 ปี