เรียนและทำงาน โตรอนโต แคนาดา Diploma in Fundamentals of Hospitality & Tourism Co-op

 • เรียนและทำงาน โปรแกรมเรียน Diploma Co-op ระยะเวลา 1 ปี 46 สัปดาห์ เรียน 42 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 52 สัปดาห์ สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
 • โรงเรียนจัดหางานให้ตรงตามโปรแกรมที่เรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Association of Chartered Certified Accountants, Career Colleges Ontario, Ministry of Advanced Education and Skills Development
 • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

โปรโมชั่นค่าเรียน สมัครเรียนภายใน 31 ธ.ค. 2564 สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564 – 2565

CAD 9,000

238,500 บาท

ชำระค่ามัดจำ 140,520 บาท (CAD 5,855) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำ Online Test ได้ฟรี! หรือคะแนน IELTS 4.5

เดือนที่เปิดเรียน – มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน และพฤษจิกายน

หลักสูตรเรียนและทำงาน

 • Introduction to Hospitality and Tourism
 • Food and Safety Management
 • Academic & Professional Enhancement Skills in Hospitality and Tourism
 • Introduction to Customer Service
 • Accounting Fundamentals for Hospitality and Tourism
 • Introduction to Marketing in Hospitality and Tourism
 • Job Search Preparation and Post Placement Study
 • Work Placement
Send this to a friend