เรียนและทำงาน โตรอนโต แคนาดา Diploma in Data Analytics Co-op

  • เรียนและทำงาน โปรแกรมเรียน Diploma Co-op ระยะเวลา 1 ปี 4 สัปดาห์ เรียน 24 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 28 สัปดาห์ สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
  • โรงเรียนจัดหางานให้ตรงตามโปรแกรมที่เรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Association of Chartered Certified Accountants, Career Colleges Ontario, Ministry of Advanced Education and Skills Development
  • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

ลดค่าเรียนเหลือ CAD 8,500 สมัครเรียนภายใน 31 ก.ค. 2563 สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564

CAD 8,500

204,000 บาท

ชำระค่ามัดจำ 122,520 บาท (CAD 5,105) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำ Online Test ได้ฟรี! หรือคะแนน IELTS 5.5

เดือนที่เปิดเรียน – มกราคม, พฤษภาคม และกันยายน

หลักสูตรเรียนและทำงาน

  • Data Design
  • Data Handling and Decision Making
  • Working with Data using SAS and SQL
  • Data Visualization and Interpretation
  • Work Placement
Send this to a friend