เรียนและทำงาน โตรอนโต แคนาดา Certificate in Business Essentials Co-op

  • เรียนและทำงาน โปรแกรมเรียน Certificate Co-op ระยะเวลา 31 สัปดาห์ เรียน 12 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 19 สัปดาห์ สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
  • โรงเรียนจัดหางานให้ตรงตามโปรแกรมที่เรียน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Association of Chartered Certified Accountants, Career Colleges Ontario, Ministry of Advanced Education and Skills Development
  • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

ลดค่าเรียนเหลือ CAD 3,900 สมัครเรียนภายใน 31 ก.ค. 2563  สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564

CAD 3,900

93,600 บาท

ชำระค่ามัดจำ 99,240 บาท (CAD 4,135) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำ Online Test ได้ฟรี! หรือคะแนน IELTS 5.0

เดือนที่เปิดเรียน – มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน และพฤษจิกายน

หลักสูตรเรียนและทำงาน

  • Fundamentals of Business Communications
  • Managing Financial Resources
  • Organizations and Behavior
  • Marketing Principles
  • Co-op Work Placement
Send this to a friend