เรียนและทำงาน Diploma in Business Administration Sales & Digital Marketing Co-op

 • Sprott Shaw College ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2446 มี 16 แคมปัสที่รัฐ British Columbia แคนาดา
 • เรียนและทำงาน ระยะเวลา 1 ปี 10 สัปดาห์ (เรียน 33 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 25 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
 • งานที่ทำได้ เช่น Digital Marketing Coordinator, Convention Marketing, Promotions Assistant, Public Relations Liaison, Accounting Assistant
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก EduCanada, BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, BC Career Colleges Association และ Industry Training Authority ของรัฐ BC
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

CAD 16,366

392,784 บาท

ชำระค่ามัดจำ 203,280 บาท (CAD 8,470) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ CAD 8,115

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

 • แบบทดสอบภาษาก่อนเข้าเรียน อย่างน้อย 20 คะแนน จาก 40 คะแนน
 • IELTS 6.0

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

 • Bookkeeping Fundamentals & Accounting Principles
 • MS Office Word
 • MS Office Excel
 • Co-op Work Term (25 weeks) (Comp/Inc)
 • Strategies for Student Success (Comp/Inc)
 • Critical Skills in Communication
 • Business Writing
 • Career and Professional Development
 • Customer Service
 • Negotiation and Conflict Management
 • Contemporary Marketing
 • Marketing Research and Planning
 • Sales Strategies
 • Strategic Digital Marketing
 • Digital Marketing Technologies
 • Introduction to Web Design
 • Search Engine Optimization and Web Analytics
Send this to a friend