• คนที่อยู่แคนาดามากกว่า 6 เดือน ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ สามารถยื่นภาษีขอเงินคืนได้

  • สามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้

  • ลดหย่อนภาษีสูงสุด ไม่ต้องเสียเวลาทำเอง

CAD 50

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
  • แบบฟอร์มรายได้
  • แบบฟอร์มดอกเบี้ยจากธนาคาร
  • แบบฟอร์มค่าเรียน
  • หลักฐานตั๋วโดยสารสาธารณะแบบรายเดือน
  • แบบฟอร์มการบริจาค
  • CAD 50 ต่อปีภาษีที่ยื่น
  • หากต้องการเช็คส่งไปที่ไทย จะมีค่าส่งเช็คต่างหาก
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4