ยื่นภาษี ประเทศแคนาดา

Canada Tax
  • คนที่อยู่แคนาดา ทั้งที่มีรายได้และไม่มีรายได้ สามารถยื่นภาษีขอเงินคืนได้
  • คนที่อยู่ไทย สามารถยื่นภาษี ช่วงที่เคยอยู่แคนาดาได้
  • สามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้
  • ลดหย่อนภาษีให้สูงสุด

CAD 60 ต่อปีภาษี

  • เอกสารรายได้
  • เอกสารดอกเบี้ยจากธนาคาร
  • เอกสารค่าเรียน
  • เอกสารการบริจาค เพื่อลดหย่อนภาษี

หากต้องการส่งเช็คไปที่ไทย จะมีค่าส่งไปรษณีย์

Send this to a friend