ยื่นวีซ่าแคนาดา

Canada Visa
 • ยื่นวีซ่าฟรี! หากสมัครเรียน อย่างน้อย 7 เดือน
 • วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน และวีซ่าทำงาน ประเทศแคนาดา
 • ใช้ระบบออนไลน์ อยู่ที่ประเทศไหนก็ยื่นวีซ่าแคนาดาได้ สะดวกและรวดเร็ว พร้อมยื่นวีซ่าภายใน 24 ชม.
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญวีซ่าประเทศแคนาดา คอยให้คำแนะนำ

CAD 360

9,900 บาท

 • Passport
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และ Bank statement ย้อนหลัง
 • รูปถ่าย
 • หนังสือรับรองจากที่ทำงาน
 • ใบรายงานผลการเรียนล่าสุด
 • เอกสารตรวจร่างกาย eMedical
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา CAD 100 – 150
 • ค่าปั้มลายนิ้วมือ CAD 85
 • ค่าธรรมเนียมส่ง Passport ของ VFS ประเทศไทย 270 บาท
Send this to a friend