ยื่นวีซ่าแคนาดา

Canada Visa

ฟรี!ค่ายื่นวีซ่าแคนาดา และค่ายื่นต่ออายุ Study permit หากสมัครเรียนกับ VancouverThai อย่างน้อย 7 เดือน

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ป.โท จากอเมริกา และได้รับการรับรองจาก ICEF และ QEAC เขียน Study plan (SOP) หรือ Travel plan ให้แต่ละคนโดยเฉพาะ
 • ยื่นวีซ่าแคนาดา ประเภทท่องเที่ยว นักเรียน และทำงาน ที่ประเทศแคนาดา ค่าบริการรวมเฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา และค่ารับเอกสารภายในกรุงเทพ
 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญวีซ่าประเทศแคนาดา อ่านรีวิวลูกค้าของเราได้ที่ https://g.page/saraphat-system หรือ https://www.facebook.com/vancouverthai/reviews
 • อยู่ที่ประเทศไหนก็ยื่นวีซ่าแคนาดาได้ สะดวกและรวดเร็ว พร้อมยื่นวีซ่าแคนาดาภายใน 4 วัน หากเอกสารครบและถึงคิวยื่นวีซ่าแคนาดา
 • โปรโมชั่น รับฟรี Sim card หากสมัครโปรเติมเงิน ของ PhoneBox ประเทศแคนาดา

CAD 686

19,900 บาท

 • ค่าธรรมเนียม Biometrics CAD 85
 • ค่าธรรมเนียมส่ง Passport ของ VFS ประเทศไทย 295 บาท
 • ค่าธรรมเนียม Work permit CAD 155 สำหรับวีซ่าทำงาน
 • ค่าแปลเอกสาร 1,000 บาทต่อหน้า
 • ค่าบริการยื่นวีซ่าด่วน ภายใน 1 วัน เพิ่ม 15,000 บาท หรือภายใน 2 วัน เพิ่ม 7,500 บาท
 • Passport
 • หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน และ Bank statement ย้อนหลัง
 • รูปถ่าย
 • หนังสือรับรองจากที่ทำงาน
 • ใบรายงานผลการเรียนล่าสุด สำหรับวีซ่านักเรียนหรือคนที่กำลังเรียนอยู่
 • เอกสารตรวจร่างกาย eMedical สำหรับวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงาน
Send this to a friend