เรียนและทำงาน Diploma in Business Foundations Co-op

 • SELC ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 ที่ Sydney ออสเตรเลีย ปัจจุบันมี 2 สาขา ที่แคนาดาและออสเตรเลีย โดยสาขาที่ Vancouver เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2555
 • เรียนและทำงาน โปรแกรมเรียน Diploma Co-op ระยะเวลา 1 ปี (เรียน 6 เดือน ทำงาน Full-time 6 เดือน) และ 2 ปี (เรียน 1 ปี ทำงาน Full-time 1 ปี) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Private Training Institutions Branch ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada

ฟรี! เรียนภาษา 6 หรือ 8 สัปดาห์ และค่าสมัครเรียน หากสมัครเรียนภายในธันวาคม 2564

CAD 6,555 (1 ปี) หรือ CAD 8,555 (2 ปี)

170,430 บาท หรือ 222,430 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

 • ระยะเวลา 1 ปี ค่ามัดจำ CAD 3,698 หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ
 • ระยะเวลา 2 ปี ค่ามัดจำ CAD 4,698 หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

SELC Online Test ได้คะแนนเกิน 70% สามารถติดต่อขอทำ Online Test ได้ฟรี! หรือคะแนน IELTS 6.0

เดือนที่เปิดเรียน

 • มกราคม
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • พฤษภาคม
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • พฤศจิกายน

หลักสูตร

 • Business Essentials
 • Organizational Behavior
 • Marketing
 • Business Communications
Send this to a friend