ส่งของกลับไทยทางเรือ จากแคนาดา

 • กล่องเล็ก CAD 170 ขนาดไม่เกิน 12 x 15 x 15 นิ้ว และน้ำหนักไม่เกิน 12 กก.
  กล่องกลาง CAD 270 ขนาดไม่เกิน 23 x 15 x 15 นิ้ว หรือ 18x18x16 นิ้ว
  กล่องใหญ่ CAD 340 ขนาดไม่เกิน 27 x 15 x 16 นิ้ว
 • กล่องไม่จำกัดน้ำหนัก ยกเว้นส่งขนส่งที่ไทย น้ำหนักต้องไม่เกิน 30 กก.
 • เคลียร์ของที่ท่าเรือไทยและแคนาดาให้เรียบร้อย ไปรับของได้ที่บริษัทของเรา แถวอารีย์ กรุงเทพฯ
 • รีแพ็คใส่กล่องให้ฟรี ยกเว้นการแยกแก้วจากตะเกียง จะมีค่าบริการเพิ่ม
 • หากไม่มีกล่อง ค่ากล่อง $8 ต่อกล่อง
 • ค่าบริการขนกล่อง $40 ต่อรอบ สำหรับระยะทางไม่เกิน 20 กม. จากตัวเมืองแวนคูเวอร์ หากมาส่งกล่องด้วยตัวเอง ที่สำนักงานในแวนคูเวอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าส่งขนส่งที่ไทย $35 ต่อกล่อง หากมารับของด้วยตัวเองหรือเรียกขนส่งมารับที่บริษัทของเรา ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • หากของที่จะส่ง มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ากล่องที่กำหนด กรุณาติดต่อเพื่อประเมินราคาส่งของทางเรือ

CAD 170 - 340

4,760 - 9,520 บาท

 • เรือจากแวนคูเวอร์ แคนาดา ถึงไทย ใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์ ไม่รวมเวลารวมกล่องในแต่ละรอบ
 • หากในรอบนั้นมีของไม่ถึง 15 กล่อง จะรวมของไปส่งในรอบถัดไป
 • สามารถซื้อกล่องได้ที่ Home Depot หรือใช้กล่องไม่เกินขนาดที่กำหนด
 • ประกันจะชดเชยความเสียหายให้ไม่เกิน 10% ของค่าส่งต่อกล่อง
 • ของที่แตกหักง่าย เช่น แก้ว ตะเกียง ไม่อยู่ในการรับประกันของระหว่างส่ง
 • ไม่รับส่งของมีค่าและของผิดกฏหมายทุกชนิด โดยเราจะตรวจเช็คว่าไม่มีสิ่งของผิดกฏหมายในกล่อง
 • อาวุธ
 • ยาเสพติด
 • วัตถุไวไฟ
 • สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
 • ยา อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ หรือวิตามิน ที่สั่งจำนวนมาก เพื่อนำไปขาย อย่างละมากกว่า 6 ชิ้น และจำนวนรวมเกิน 30 ชิ้น เพราะต้องขอ อย.
 • รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
 • พืชตระกูลกัญชา พืชตระกูลกัญชง เมล็ดพันธุ์
Send this to a friend