โปรโมชั่น เรียนแคนาดา

ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า ไม่มีค่าดำเนินการ

โปรโมชั่นสมัครเรียนภายใน 31 ธ.ค. 2565 พร้อมรับเงินคืนจากรัฐ ประมาณ CAD 500 หากสมัครเรียนและอยู่ในแคนาดาอย่างน้อย 7 เดือน และฟรีค่า Sim card และค่าเปิดเบอร์ใหม่ เมื่อสมัครโปรรายเดือนของ Fido