• ค่าหาที่พัก CAD 300 ขอสงวนสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่สมัครเรียนกับบริษัทเราเท่านั้น

 • บริการหาที่พักแบบส่วนตัวหรือแชร์กับคนอื่น ทั้งมีเฟอร์นิเจอร์และไม่มีเฟอร์นิเจอร์ แม้อยู่ประเทศไทย เราสามารถหาที่พักให้เข้าพักได้ทันทีที่มาถึง Vancouver พร้อมเข้าอยู่ ไม่ต้องเหนื่อยหาที่พักเอง

 • ตรวจที่พักเบื้องต้น ณ สถานที่จริงและเช็คสัญญาเช่าให้ โดยเราจะถ่ายรูปหรือวีดีโอคอล ให้เห็นสถานที่จริง มั่นใจได้ว่าจะไม่โดนเจ้าของที่พักหลอก

 • สะดวกกว่าพัก Homestay เนื่องจากอยู่ไกลจากตัวเมือง เดินทางไม่สะดวก และมีกฏต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ห้ามซักผ้าบ่อย, ห้ามอาบน้ำบ่อย, จำกัดการใช้ Internet

 • หาที่พักให้ใกล้เคียงกับค่าเช่าที่ต้องการได้ (ไม่ต่ำกว่าความเป็นจริง) เน้นที่พักที่ปลอดภัย สะอาด เดินทางสะดวก และอยู่ใกล้ตัวเมือง ร้านค้า ร้านอาหาร

 • ค่าบริการหาที่พักของเรา ใกล้เคียงค่าบริการหาที่พัก Homestay ของสถาบันการศึกษา ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าหาที่พักหลายรอบ และย้ายที่พักหลายครั้ง

CAD 300 พิเศษเฉพาะลูกค้าที่สมัครเรียน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
 • หากไม่ทำสัญญาเช่า หรือต้องการยกเลิกสัญญาเช่า ไม่คืนเงินค่าบริการ
 • เราจะหาที่พักให้ก็ต่อเมื่อชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเราจะพาคุณไปดูที่พักด้วยตัวเอง หรือถ่ายรูปที่พักส่งให้ดู
 • ถ้าต้องการจองที่พัก (สำหรับคนที่อยู่ประเทศไทย) จะต้องจ่ายค่าประกันที่พัก (ค่า Deposit) เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าเช่าให้เจ้าของห้องในวันที่ทำสัญญาเช่าที่พัก ซึ่งจะได้เงินคืนตอนหมดสัญญาเช่า
 • เรายินดีคืนเงินค่าบริการที่พักเต็มจำนวนเงินที่ชำระแล้ว หากเราหาที่พักให้คุณเลือกไม่ได้เลย โดยค่าเช่าจะต้องไม่ต่ำกว่าความเป็นจริง
 • ที่พักส่วนใหญ่จะอนุญาตให้เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ของทุกเดือน แนะนำให้ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเข้าพัก มิเช่นนั้นแล้วที่พักจะมีให้เลือกน้อยและราคาสูง
 • ค่าบริการหาที่พักต่อคน $500
 • ค่าบริการหาที่พักแบบเร่งด่วน (ภายใน 1-2 สัปดาห์) $750
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4