เรียน แคนาดา เรียนภาษาที่แคนาดา หากไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL สามารถติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนสมัครเรียน

อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน CAD 1 = 24  บาท