เรียนและทำงาน Diploma in Customer Services Co-op

 • Greystone College ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 มี 4 สาขาที่เมือง Vancouver, Toronto, Montreal, New Delhi ได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Vocational College ในปี พ.ศ. 2559
 • เรียนและทำงาน (Co-op) ระยะเวลา 1 ปี (เรียน 24 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 24 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ โดยวันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 9:00 น. – 14:30 น. วันศุกร์ เรียน 9:00 น. – 12:00 น.
 • งานที่ทำได้ เช่น Food and Beverage Attendant, Front Desk Receptionist, Restaurant Host/Hostess, Sales Clerk, Customer Service Attendant, Server
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

โปรโมชั่นสมัครเรียนภายใน 31 มี.ค. 2564 สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564-2565

CAD 7,395

177,480 บาท

ชำระค่ามัดจำ 13,320 บาท (CAD 555) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ค่าใช้จ่าย CAD 7,395 ประกอบด้วย

 • ค่าเรียน CAD 6,795
 • ค่าหนังสือเรียน CAD 600

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

 • ระดับภาษา ILSC อย่างน้อย Beginner 4
 • IELTS 4.0 หรือ TOEFL 35

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

 • Workplace Communication
 • Working Effectively with Others
 • Basic IT Skills: Produce Word Processed Documents
 • Basic IT Skills: Create and Use Spreadsheets
 • Hospitality, Tourism & Travel Industry Information
 • Providing Information and Assistance
 • Customer Interaction
 • Work Placement Skills (Co-op only)
Send this to a friend