เรียนแคนาดา 5 ขั้นตอน สมัครง่าย สะดวกและรวดเร็ว

 1. เลือกโปรแกรมเรียน แคนาดา บนเว็บของเรา

  เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษา ไม่มีค่าดำเนินการ พร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลด รับประกันค่าใช้จ่ายถูกที่สุด
  หากไม่พบโปรแกรมเรียน แคนาดา หรือสถาบันการศึกษาที่แคนาดาที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถาม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญประเทศแคนาดา ปริญญาโทจากอเมริกา และประสบการณ์ทำงานที่แคนาดาและอเมริกา ยินดีให้คำแนะนำเหมือนที่มีปรึกษาส่วนตัว

 2. ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! หรือยื่นคะแนน IELTS / TOEFL

  สถาบันการศึกษาจะใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ ในการรับเข้าเรียนหรือแบ่งชั้นเรียน หากไม่มีคะแนน IELTS หรือ TOEFL สามารถติดต่อขอทำออนไลน์เทสได้ฟรี!

 3. วางแผนการเรียน สมัครเรียน และชำระค่ามัดจำ เพื่อยื่นวีซ่า

  เราจะแนะนำให้สมัครเรียนจากผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้ ว่าเข้าเรียนที่ไหนได้บ้าง ต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ และเป้าหมายในอนาคต ชำระแค่ค่ามัดจำและค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนกว่าวีซ่าผ่าน

 4. ยื่นวีซ่า ปั้มลายนิ้วมือ และรอผลวีซ่า

  เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญวีซ่าประเทศแคนาดา ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ไม่มีค่าแปลเอกสาร ตรวจร่างกายเฉพาะวีซ่านักเรียนและวีซ่าทำงาน และปั้มลายนิ้วมือ

 5. เมื่อวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ พร้อมมาเรียนที่แคนาดา

  หากวีซ่าไม่ผ่าน เรายินดียื่นวีซ่าให้ฟรี! อีก 1 ครั้ง โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างหาก 

Send this to a friend