เรียนแคนาดา 5 ขั้นตอน สมัครง่าย สะดวกและรวดเร็ว

 1. เลือกโปรแกรมเรียน แคนาดา บนเว็บของเรา

  บริษัทได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ทำให้ไม่มีค่าดำเนินการ พร้อมรับโปรโมชั่นส่วนลด รับประกันค่าใช้จ่ายถูกที่สุด
  ทีมงานผู้เชี่ยวชาญเรียนต่อแคนาดา ได้รับการรับรองจาก ICEF Canada Course Graduate วุฒิปริญญาโทจากอเมริกา และประสบการณ์ทำงาน IT และงานวิจัยที่แคนาดาและอเมริกา ยินดีให้คำแนะนำเหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัว พร้อมทีมงานมืออาชีพดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สมัครเรียนกับบริษัทเราที่แวนคูเวอร์ แคนาดา

  หากไม่พบโปรแกรมเรียน แคนาดา หรือสถาบันการศึกษาที่แคนาดาที่สนใจ กรุณาติดต่อสอบถาม

 2. ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! หรือยื่นคะแนน IELTS / TOEFL

  สถาบันการศึกษาจะใช้ผลทดสอบภาษาอังกฤษ ในการรับเข้าเรียนหรือแบ่งชั้นเรียน หากไม่มีคะแนน IELTS หรือ TOEFL สามารถติดต่อขอทำออนไลน์เทสได้ฟรี!

 3. วางแผนการเรียน สมัครเรียน และชำระค่ามัดจำ เพื่อยื่นวีซ่า

  แนะนำให้สมัครเรียนจากผลทดสอบระดับภาษาอังกฤษว่าเข้าเรียนที่ไหนได้บ้าง ต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ และเป้าหมายในอนาคต ชำระแค่ค่ามัดจำและค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนกว่าวีซ่าผ่าน

 4. ยื่นวีซ่า ปั้มลายนิ้วมือ และรอผลวีซ่า

  ตรวจร่างกายเฉพาะวีซ่านักเรียนและวีซ่าทำงาน แล้วเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และปั้มลายนิ้วมือหลังยื่นวีซ่า

 5. เมื่อวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ พร้อมมาเรียนที่แคนาดา

  หากวีซ่าไม่ผ่าน เรายินดียื่นวีซ่าให้ฟรี! อีก 1 ครั้ง โดยชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าต่างหาก