เรียนและทำงาน ผู้ช่วยพยาบาล Health Care Assistant

Study and work in Canada at Sprott Shaw College
 • Sprott Shaw College ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2446 มี 16 แคมปัสที่รัฐ British Columbia แคนาดา
 • เรียนและทำงาน ระยะเวลา 1 ปี 5 เดือน (เรียน 29 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 38 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
 • หลังเรียนจบจะได้รับขึ้นทะเบียนเป็น Health Care Assistant และสามารถเรียน Practical Nursing Access Program ต่อได้
 • งานที่ทำได้ เช่น Home Support Agencies, Assisted Living, Adult Day Care, Long Term Care, Special Care Units, Private Homes
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Care Aide & Community Health Worker Registry, EduCanada, BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, BC Career Colleges Association และ Industry Training Authority ของรัฐ BC
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

CAD 16,403.56

393,686 บาท

ชำระค่ามัดจำ 205,368 บาท (CAD 8,557) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ CAD 8,201.78

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

 • ทดสอบภาษาก่อนเข้าเรียน ได้อย่างน้อย 22 คะแนน จาก 40 คะแนน และคณิตศาสตร์ ได้อย่างน้อย 20 คะแนน จาก 40 คะแนน
 • IELTS 6.0 (Listening & Speaking 6.0 และ Reading & Writing 5.5)

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

หลักสูตร

 • Biology Basics ESL
 • Strategies for Student Success
 • Common Health Challenges
 • Health and Healing: Concepts for Practice
 • Interpersonal Communications
 • Lifestyle and Choices
 • Health Care Assistant: Introduction to Practice
 • Cognitive Challenges
 • Introduction to Acute Care Skills
 • Hospice/Palliative Care
 • Mental Health Challenges
 • English as a Second Language Basics
 • English as a Second Language Fundamentals
 • English as a Second Language Functional Language
Send this to a friend