เรียนแคนาดา เรียนต่อแคนาดา ศูนย์แนะแนวเรียนต่อ
เอเจนซี่อย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษา

ไม่มีค่าดำเนินการ ฟรี! ค่ายื่นวีซ่านักเรียน ที่พักระยะยาวที่แวนคูเวอร์ พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลช่วยเหลืออยู่ที่แคนาดา ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เรียนแคนาดา อเมริกา และออสเตรเลีย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ICEF Canada Course Graduate

มีสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนให้เลือกเรียน โปรแกรมมากมาย ครบทุกวุฒิการศึกษา ในเมืองต่างๆ เช่น Vancouver, Toronto, Mississauga, Calgary, Victoria, Whistler, Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, San Diego, Hawaii โปรโมชั่นค่าเรียน รับประกันค่าเรียนถูกที่สุด หากเจอค่าเรียนที่ถูกกว่า รับส่วนลดค่าเรียนเพิ่ม

เลือกโปรแกรมที่สนใจเพื่อสมัครเรียน ไม่มีค่าดำเนินการ ฟรี! ออนไลน์เทสวัดระดับภาษา ชำระแค่ค่ามัดจำ เพื่อยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่ามัดจำเยอะ ไม่ต้องชำระค่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บทความเกี่ยวกับประเทศแคนาดา