เรียนและทำงาน Diploma in Digital Marketing – Website Management and Design Co-op

study-work-digital-marketing-social-media-greystone-vancouverthai
 • Greystone College ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 มี 4 สาขาที่เมือง Vancouver, Toronto, Montreal, New Delhi ได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Vocational College ในปี พ.ศ. 2559
 • เรียนและทำงาน (Co-op) ระยะเวลา 1 ปี 10 เดือน (เรียน 48 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 40 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ โดยวันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 9:00 น. – 14:30 น. วันศุกร์ เรียน 9:00 น. – 12:00 น.
 • งานที่ทำได้ เช่น Advertising, Media, Marketing, Communications, Sales
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

โปรโมชั่นสมัครเรียนภายในสิงหาคม 2564 สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564-2565

CAD 8,350

200,400 บาท

ชำระค่ามัดจำ 17,145 บาท (CAD 635) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ค่าใช้จ่าย CAD 8,350 ประกอบด้วย

 • ค่าเรียน CAD 7,400
 • ค่าหนังสือเรียน CAD 950

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

 • ระดับภาษา ILSC อย่างน้อย Intermediate 3
 • IELTS 5.0 หรือ TOEFL 46

เดือนที่เปิดเรียน

 • กุมภาพันธ์
 • เมษายน
 • มิถุนายน
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • พฤศจิกายน

หลักสูตร

 • Customer Relationship Management
 • Digital Marketing Fundamentals – Branding
 • Digital Marketing Fundamentals – Domain, Online, Email Marketing
 • Search Engine Optimization
 • Strategic Web Design – Analytics and Beyond
 • Strategic Web Design – The Creative Effort
 • Job Search Preparation (Co-op only)
 • Work Placement Skills 1 & 2 (Co-op only)
Send this to a friend