เรียนและทำงาน Diploma in Business Communications Co-op

 • Greystone College ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 มี 4 สาขาที่เมือง Vancouver, Toronto, Montreal, New Delhi ได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Vocational College ในปี พ.ศ. 2559
 • เรียนและทำงาน (Co-op) ระยะเวลา 1 ปี 2 สัปดาห์ (เรียน 26 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 24 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ โดยวันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 9:00 น. – 14:30 น. วันศุกร์ เรียน 9:00 น. – 12:00 น.
 • งานที่ทำได้ เช่น Office Administrator, Liaison Officer, Planning Officer, Team Leader, Customer Relationship Officer
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

ลดค่าเรียนเพิ่มอีก 10% สมัครเรียนภายใน 30 มิ.ย. 2563 สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564

CAD 8,320

199,680 บาท

ชำระค่ามัดจำ 12,120 บาท (CAD 505) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ค่าใช้จ่าย CAD 8,320 ประกอบด้วย

 • ค่าเรียน CAD 7,118
 • ค่าธรรมเนียมโปรแกรมเรียนและทำงาน CAD 602
 • ค่าหนังสือเรียน CAD 600

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

 • ระดับภาษา ILSC อย่างน้อย Intermediate 2
 • IELTS 4.5 หรือ TOEFL 45

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

 • Communication for the Workplace
 • Professional Business Documents
 • Professionalism in a Diverse Workplace
 • Customer Relationship Management
 • Business Excellence in Team Management
 • Personal Development: Strategies and Techniques
 • Work Placement Skills (Co-op only)
Send this to a friend