เรียนและทำงาน Diploma in Managing Customer Relationships Co-op

 • VGC International College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 2 แคมปัสที่ Vancouver
 • เรียนและทำงาน (Co-op) ระยะเวลา 1 ปี 2 สัปดาห์ (เรียน 26 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 24 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ โดยวันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 8:45 น. – 13:50 น. วันศุกร์ เรียน 8:45 น. – 11:45 น.
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก EduCanada, BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

CAD 6,900

165,600 บาท

ชำระค่ามัดจำ 56,520 บาท (CAD 2,355) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ CAD 4,780

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 200
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 120 2 เที่ยว CAD 220
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 235 ต่อสัปดาห์ (เดือน ก.ค. – ก.ย. เพิ่ม CAD 25 ต่อสัปดาห์)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

 • ระดับภาษา VGC อย่างน้อย Level 6 ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน
 • IELTS 5.5

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

 • Marketing Essentials
 • Applied Leadership in the Workplace
 • Practical Sales Techniques
 • Practical Business Calculations
 • Principles of Managing Customer Relationships
 • Introduction to Canadian Business Management
 • Job Search Afternoon Class
 • Co-op Review, Project Work and Graduation
Send this to a friend