เรียนและทำงาน Diploma in Business Communications Co-op

////เรียนและทำงาน Diploma in Business Communications Co-op
เรียนและทำงาน Diploma in Business Communications Co-op2019-04-02T15:50:07+07:00
 • Greystone College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2545 มี 4 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, New Delhi ได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Vocational College ในปีพ.ศ. 2559

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada

 • เรียนแบบ Co-op (เรียนและทำงาน) ระยะเวลา 1 ปี 2 สัปดาห์ (เรียน 26 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 24 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์

 • เรียนแบบ Academic ระยะเวลาเรียน 6 เดือน 2 สัปดาห์ สามารถทำงาน Part-time 20 ชม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียนได้

 • ฟรี! ค่าสมัครเรียน CAD 150 และค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

199,680 บาท
(CAD 8,320)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน

ชำระค่ามัดจำ 12,120 บาท (CAD 505) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนทั้งหมด

ค่าเรียน ประกอบด้วย

 • ค่าเรียน (Co-op หรือ Academic) CAD 7,118
 • ค่าธรรมเนียม Co-op CAD 602
 • ค่าหนังสือเรียน CAD 600

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150
 • ระดับภาษา ILSC อย่างน้อย Intermediate 2
 • IELTS 4.5 หรือ TOEFL 45
 • เปิดสอนที่ Vancouver เท่านั้น
 • Contribute to Effective Workplace Relationships
 • Customer Relationship Management
 • Document Design and Production
 • Organize Personal Work Priorities and Development
 • Teambuilding Skills and Innovation
 • Write Basic Documents
 • Co-op Work Experience (Coop Student only)
 • The Next Step (Co-op Student only)
 • Work Placement Skills (Co-op Student only)
 • Job Search Preparation (Academic Student only)