เรียน แคนาดา พร้อมทำงาน Part-time ระหว่างเรียน 20 ชม. ต่อสัปดาห์ และทำงาน Full-time ได้ หากไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL สามารถติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนสมัครเรียน

อัตราแลกเปลี่ยน ณ เดือนมีนาคม 2562 CAD 1 = 24  บาท