เรียนปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA ที่แวนคูเวอร์ แคนาดา

 • มหาวิทยาลัยเอกชนที่แคนาดา เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตร MBA ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
 • ทุนการศึกษา CAD 9,720 หรือประมาณ 233,280 บาท หากเรียนภายในเดือนตุลาคม 2564
 • ทำงาน Part-time ระหว่างเรียน 20 ชม. ต่อสัปดาห์ และทำงาน Full-time ช่วงปิดเทอม
 • หลังเรียนจบขอ Post-Graduation Work permit (PGWP) ทำงานต่อได้ 3 ปี เพื่อขอ Permanent Resident (PR) ของแคนาดา
 • ปริญญาโท หลักสูตร MBA ของ University Canada West ได้รับการรับรองจาก EduCanada, BC EQA, ACBSP เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่แคนาดา
 • ค่าเรียนชำระตามหน่วยกิตที่ลงเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ประมาณ CAD 7,xxx

ทุนการศึกษา CAD 9,720 หรือประมาณ 233,280 บาท หากเรียนภายในเดือนตุลาคม 2564

CAD 25,380

609,120 บาท

ชำระค่ามัดจำ 198,120 บาท (CAD 8,255) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าเรียนทั้งหมด

ค่าเรียนจะชำระตามหน่วยกิตที่ลงเรียนแต่ละเทอม ประมาณ CAD 7,xxx ต่อเทอม

 • คะแนนภาษาขั้นต่ำ
  IELTS – 6.5 (Writing 6.0)
  TOEFL – 88 (Listening / Speaking / Reading / Writing 20)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.8
 •  มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2 ปีในระดับ Manager ขึ้นไป
  • ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง
 • หากไม่มีคะแนน IELTS หรือ TOEFL สามารถเรียนภาษาแทนได้
 • หากไม่มีผลสอบ GMAT/GRE หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.8 จะต้องเรียนหลักสูตร MBA Foundation 3 เดือน ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

เดือนที่เปิดเรียน – มกราคม (ปิดรับสมัครกันยายน), เมษายน (ปิดรับสมัครมกราคม), กรกฎาคม (ปิดรับสมัครเมษายน) และตุลาคม (ปิดรับสมัครสิงหาคม)

หลักสูตร

 • SOAR 098 – Student Orientation and Academic Readiness
 • BUSI 601 – Business Environment, Ethics & Strategy
 • MGMT 601 – Leadership in the Global Context
 • ORGB 601 – Human Interfaces
 • RSCH 600 – Research Methodologies & Inquiry
 • ACCT 621 – Managerial Accounting
 • MRKT 621 – Marketing Management
 • OPMT 620 – Operations Management
 • HRMT 620 – Canadian Human Resource Management
 • HRMT 621 – Human Resource Management in the Global Environment
 • FNCE 623 – Financial Management
 • BUSI 640 – Consulting Practice
 • MGMT 640 – Project Management
 • WORK 600 – Work Experience Preparation
 • WORK 610 – MBA Work Experience I
 • WORK 611- MBA Work Experience II
 • MBAR 661 – Consulting/Research Project
 • MGMT 661 – Strategic Management

Elective courses

 • MGMT 643 Change Management
 • MGMT 645 Negotiations
 • MGMT 660 Leadership and Decision Making
 • MRKT 623 Digital Marketing Strategy
 • MRKT 625 Marketing Promotion
 • MRKT 627 International Marketing
 • FNCE 625 Investment Analysis and Management
 • FNCE 627 Personal Financial Planning
 • FNCE 629 Global Financial Institutions Management
Send this to a friend