เรียนภาษา แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต มอนทรีออล โรงเรียน ILSC

  • ILSC ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 8 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide, New Delhi ที่ Vancouver มี 4 แคมปัส 96 ห้องเรียน 8 ห้องคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย
  • เรียนภาษามีทั้งหมด 10 เลเวล เรียนเลเวลละ 1 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่ Greystone College โปรแกรมเรียนและทำงานต่อได้
  • เรียนภาษามีให้เลือก 2 แบบ คือ Full-time Intensive (27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) วันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 3 วิชา ถึง 16:00 น. วันศุกร์ เรียน 1 วิชา ถึง 12:00 น. และ Full-time (21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) วันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 2 วิชา ถึง 14:30 น. วันศุกร์ เรียน 1 วิชา ถึง 12:00 น.
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
  • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากสมัครเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

ลดค่าเรียนเพิ่มอีก 10% สมัครเรียนภายใน 30 มิ.ย. 2563 สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564

CAD 1,116

เริ่มต้นที่ 26,784 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนค่ามัดจำค่าเรียน Full-timeค่าเรียน Full-time Intensive
1 เดือน10,920 บาท (CAD 455)23,184 บาท (CAD 966)56,496 บาท (CAD 2,354)
3 เดือน10,920 บาท (CAD 455)71,664 บาท (CAD 2,986)82,320 บาท (CAD 3,430)
4 เดือน10,920 บาท (CAD 455)95,472 บาท (CAD 3,978)109,680 บาท (CAD 4,570)
6 เดือน10,920 บาท (CAD 455)138,672 บาท (CAD 5,778)159,984 บาท (CAD 6,666)
7 เดือน12,120 บาท (CAD 505)161,424 บาท (CAD 6,726)186,288 บาท (CAD 7,762)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

  • ค่าหาที่พัก CAD 230
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
  • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

Send this to a friend