เรียนภาษา แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต มอนทรีออล โรงเรียน ILSC

  • ILSC ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 8 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide, New Delhi ที่ Vancouver มี 4 แคมปัส 96 ห้องเรียน 8 ห้องคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย
  • เรียนภาษามีทั้งหมด 10 เลเวล เรียนเลเวลละ 1 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่ Greystone College โปรแกรมเรียนและทำงานต่อได้
  • เรียนภาษามีให้เลือก 2 แบบ คือ Full-time Intensive (27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) วันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 3 วิชา ถึง 16:00 น. วันศุกร์ เรียน 1 วิชา ถึง 12:00 น. และ Full-time (21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) วันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 2 วิชา ถึง 14:30 น. วันศุกร์ เรียน 1 วิชา ถึง 12:00 น.
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
  • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากสมัครเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

โปรโมชั่นสมัครเรียนภายในเดือนตุลาคม 2563 สามารถเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ภายในปี 2564

CAD 840

เริ่มต้นที่ 20,160 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนค่ามัดจำค่าเรียน Full-time Afternoonค่าเรียน Full-timeค่าเรียน Full-time Intensive
1 เดือน10,920 บาท (CAD 455)20,160 บาท (CAD 840)22,368 บาท (CAD 932)26,208 บาท (CAD 1,092)
3 เดือน10,920 บาท (CAD 455)57,888 บาท (CAD 2,412)64,224 บาท (CAD 2,676)74,016 บาท (CAD 3,084)
4 เดือน10,920 บาท (CAD 455)77,184 บาท (CAD 3,216)85,632 บาท (CAD 3,568)98,688 บาท (CAD 4,112)
6 เดือน10,920 บาท (CAD 455)110,592 บาท (CAD 4,608)122,688 บาท (CAD 5,112)142,272 บาท (CAD 5,928)
7 เดือน12,120 บาท (CAD 505)129,024 บาท (CAD 5,376)143,136 บาท (CAD 5,964)165,984 บาท (CAD 6,916)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

  • ค่าหาที่พัก CAD 230
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
  • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

Send this to a friend