เรียนภาษา แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต มอนทรีออล โรงเรียน ILSC

  • ILSC ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 8 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide, New Delhi ที่ Vancouver มี 4 แคมปัส 96 ห้องเรียน 8 ห้องคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย
  • เรียนภาษามีทั้งหมด 10 เลเวล เรียนเลเวลละ 1 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่ Greystone College หรือ Douglas College สถาบันรัฐต่อได้
  • เรียนภาษามีให้เลือก 2 แบบ คือ Full-time Intensive (30 บทเรียนต่อสัปดาห์) เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 – 15:00 น. และ Full-time (24 บทเรียนต่อสัปดาห์) เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 – 13:00 น. หรือ 13:15 – 17:15 น.
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
  • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากสมัครเรียนอย่างน้อย 3 เดือน

โปรโมชั่นสมัครเรียนภายใน 31 มี.ค. 2564 พร้อมรับเงินคืนจากรัฐ British Columbia ประมาณ CAD 500 หากสมัครเรียนอย่างน้อย 1 ปี

CAD 192

เริ่มต้นที่ 4,608 บาทต่อสัปดาห์

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนภาษาและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนภาษาที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนภาษาค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนภาษาค่าเรียนภาษา Full-time Afternoonค่าเรียนภาษา Full-time
1 เดือน11,160 บาท (CAD 465)21,120 บาท (CAD 880)23,328 บาท (CAD 972)
3 เดือน11,160 บาท (CAD 465)60,768 บาท (CAD 2,532)67,104 บาท (CAD 2,796)
4 เดือน11,160 บาท (CAD 465)81,024 บาท (CAD 3,376)89,472 บาท (CAD 3,728)
6 เดือน11,160 บาท (CAD 465)116,352 บาท (CAD 4,848)128,448 บาท (CAD 5,352)
7 เดือน12,360 บาท (CAD 515)135,744 บาท (CAD 5,656)149,856 บาท (CAD 6,244)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

  • ค่าหาที่พัก CAD 230
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
  • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

Send this to a friend