เรียนภาษา แคนาดา แวนคูเวอร์ โตรอนโต มอนทรีออล โรงเรียน ILSC

  • ILSC ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 8 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide, New Delhi ที่ Vancouver มี 4 แคมปัส 96 ห้องเรียน 8 ห้องคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย
  • เรียนภาษามีทั้งหมด 10 เลเวล เรียนเลเวลละ 1 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา สมัครเรียนที่ Greystone College แทนคะแนน IELTS ได้
  • เรียนภาษามีให้เลือก 2 แบบ คือ Full-time Intensive (30 บทเรียนต่อสัปดาห์) เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 – 15:00 น. และ Full-time (24 บทเรียนต่อสัปดาห์) เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 – 13:00 น. หรือ 13:15 – 17:15 น.
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
  • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่านักเรียน สำหรับสมัครเรียนอย่างน้อย 7 เดือน ไม่มีค่าดำเนินการ

โปรโมชั่นสมัครเรียนภายใน 31 มี.ค. 2565 พร้อมรับเงินคืนจากรัฐ ประมาณ CAD 500 หากสมัครเรียนและอยู่ในแคนาดาอย่างน้อย 7 เดือน

CAD 200

เริ่มต้นที่ 5,200 บาทต่อสัปดาห์

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนภาษาและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนภาษาที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนภาษาค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนภาษาและยื่นวีซ่าค่าเรียนภาษา Full-time Afternoonค่าเรียนภาษา Full-time Morning
1 เดือน19,900 บาท24,752 บาท (CAD 952)28,704 บาท (CAD 1,104)
3 เดือน19,900 บาท70,824 บาท (CAD 2,724)81,744 บาท (CAD 3,144)
4 เดือน19,900 บาท94,432 บาท (CAD 3,632)108,992 บาท (CAD 4,192)
6 เดือน19,900 บาท135,408 บาท (CAD 5,208)159,120 บาท (CAD 6,120)
7 เดือน19,900 บาท157,976 บาท (CAD 6,076)185,640 บาท (CAD 7,140)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

  • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
  • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

Send this to a friend