เรียนภาษาที่แคนาดา เรียนต่อมหาลัยฯ โรงเรียน ILSC

 • ILSC ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 7 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, Brisbane, Melbourne, Sydney, New Delhi ที่ Vancouver มี 4 แคมปัส 96 ห้องเรียน 8 ห้องคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย
 • เรียนภาษามีทั้งหมด 10 เลเวล เรียนเลเวลละ 1 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาที่แคนาดา 59 แห่ง และอเมริกา 47 แห่ง
 • เรียนภาษาแบบ Full-time Intensive (27 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) โดยวันจันทร์ – พฤหัสบดี เรียน 3 วิชา 9:00 น. – 16:00 น. วันศุกร์ เรียน 1 วิชา 9:00 น. – 12:00 น.
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากสมัครเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

ลดค่าเรียนเพิ่มอีก 10% สมัครเรียนภายใน 30 มิ.ย. 2563 สามารถเริ่มเรียนได้ภายในปี 2564

CAD 1,292

เริ่มต้นที่ 31,008 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนค่ามัดจำค่าเรียน Full-time Intensive
2 เดือน10,920 บาท (CAD 455)56,496 บาท (CAD 2,354)
3 เดือน10,920 บาท (CAD 455)82,320 บาท (CAD 3,430)
4 เดือน10,920 บาท (CAD 455)109,680 บาท (CAD 4,570)
6 เดือน10,920 บาท (CAD 455)159,984 บาท (CAD 6,666)
7 เดือน12,120 บาท (CAD 505)186,288 บาท (CAD 7,762)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก CAD 230
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

 • ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL
 • เรียนภาษาอย่างน้อย 2 เดือน

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

สถาบันการศึกษาที่แคนาดา อเมริกา และออสเตรเลีย ที่ใช้ผลเรียนภาษาเข้าเรียนได้ ไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL

Send this to a friend