เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียน ILSC โปรแกรม University Pathway

  • ILSC ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 7 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, Brisbane, Melbourne, Sydney, New Delhi ที่ Vancouver มี 4 แคมปัส 96 ห้องเรียน 8 ห้องคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์สอบ IELTS ด้วย
  • เรียนภาษามีทั้งหมด 10 เลเวล เรียนเลเวลละ 1 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาที่แคนาดา 59 แห่ง และอเมริกา 47 แห่ง
  • เรียนภาษาแบบ Full-time Intensive (30 บทเรียนต่อสัปดาห์) เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 – 15:00 น.
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
  • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่านักเรียน สำหรับสมัครเรียนอย่างน้อย 7 เดือน ไม่มีค่าดำเนินการ

โปรโมชั่นสมัครเรียนภายใน 31 ธ.ค. 2565 พร้อมรับเงินคืนจากรัฐ ประมาณ CAD 500 หากสมัครเรียนและอยู่ในแคนาดาอย่างน้อย 7 เดือน และฟรีค่า Sim card และค่าเปิดเบอร์ใหม่ เมื่อสมัครโปรรายเดือนของ Fido

CAD 273

เริ่มต้นที่ 7,098 บาทต่อสัปดาห์

ชำระค่ามัดจำ รวมค่าสมัครเรียนภาษา ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าปั๊มลายนิ้วมือ ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนภาษาที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนภาษาค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนภาษาและยื่นวีซ่าค่าเรียนภาษา Full-time Intensive
2 เดือน21,000 บาท72,800 บาท (CAD 2,600)
3 เดือน21,000 บาท104,496 บาท (CAD 3,732)
4 เดือน21,000 บาท139,328 บาท (CAD 4,976)
6 เดือน21,000 บาท204,288 บาท (CAD 7,296)
7 เดือน21,000 บาท238,336 บาท (CAD 8,512)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

  • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
  • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

  • ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

สถาบันการศึกษาที่แคนาดา อเมริกา และออสเตรเลีย ที่ใช้ผลเรียนภาษาเข้าเรียนได้ ไม่ต้องสอบ IELTS หรือ TOEFL

Send this to a friend