เรียนภาษา แคนาดา St. George International College ถูกที่สุด

  • St. George International College ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 มี 2 แคมปัส แวนคูเวอร์และโตรอนโต 
  • เรียนภาษามีทั้งหมด 8 เลเวล เรียนเลเวลละ 2 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาที่แคนาดาอีก 40 แห่ง
  • เรียนภาษามีให้เลือก 2 แบบ คือ Semi Intensive (30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และ Full-time Intensive (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
  • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
  • ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า หากสมัครเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

CAD 847

เริ่มต้นที่ 20,328 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนค่ามัดจำค่าเรียน Semi Intensiveค่าเรียน Full-time Intensive
1 เดือน10,920 บาท (CAD 455)20,328 บาท (CAD 847)26,688 บาท (CAD 1,112)
3 เดือน10,920 บาท (CAD 455)58,968 บาท (CAD 2,457)78,048 บาท (CAD 3,252)
4 เดือน10,920 บาท (CAD 455)76,320 บาท (CAD 3,180)101,760 บาท (CAD 4,240)
6 เดือน10,920 บาท (CAD 455)110,448 บาท (CAD 4,602)148,608 บาท (CAD 6,192)
7 เดือน12,120 บาท (CAD 505)128,856 บาท (CAD 5,369)173,376 บาท (CAD 7,224)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

  • ค่าหาที่พัก CAD 150
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน CAD 100 ต่อเที่ยว
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 930 ต่อเดือน
  • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 200

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

Send this to a friend