เรียนภาษา แวนคูเวอร์ แคนาดา โรงเรียน VGC International College

 • VGC International College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 2 แคมปัสที่ Vancouver
 • เรียนภาษามีทั้งหมด 8 เลเวล เรียนเลเวลละ 2 เดือน ยกเว้นระดับที่ 1 ใช้เวลาเรียน 1 เดือน หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่สถาบันการศึกษาที่แคนาดา
 • เรียนภาษามีให้เลือก 2 แบบ คือ Core Full-time 8:45 am – 1:50 pm และ Plus Intensive 8:45 pm – 3:25 pm เรียน Study lab ฟรี! 3:40 pm – 4:40 pm
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก EduCanada, BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากสมัครเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

CAD 860

เริ่มต้นที่ 20,640 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ระยะเวลาเรียนค่ามัดจำค่าเรียน Core
1 เดือน10,920 บาท (CAD 455)20,640 บาท (CAD 860)
3 เดือน10,920 บาท (CAD 455)60,960 บาท (CAD 2,540)
4 เดือน10,920 บาท (CAD 455)77,280 บาท (CAD 3,220)
6 เดือน10,920 บาท (CAD 455)115,680 บาท (CAD 4,820)
7 เดือน12,120 บาท (CAD 505)128,160 บาท (CAD 5,340)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • Afternoon Plus Class CAD 40 ต่อสัปดาห์
 • ค่าหาที่พัก CAD 200
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 120 2 เที่ยว CAD 220
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 235 ต่อสัปดาห์ (เดือน ก.ค. – ก.ย. เพิ่ม CAD 25 ต่อสัปดาห์)
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 120

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

หลักสูตร

 • Global English
 • IELTS Preparation
 • University Preparation

Elective Classes

 • Grammar through Speaking and Writing (Levels 3, 4)
 • Reading, Vocabulary and Discussion (Levels 3, 4)
 • Listening and Pronunciation I (Levels 3, 4)
 • Speaking (Levels 3, 4)
 • Expressions and Conversation I (Level 5)
 • Intermediate Writing (Levels 5, 6)
 • Intermediate Grammar (Levels 5, 6)
 • Listening and Pronunciation II (Levels 5, 6)
 • English in the Workplace (Levels 5, 6)
 • Reading, Vocabulary and Debate (Levels 5, 6, 7, 8)
 • Academic Reading and Vocabulary Builder (Levels 5, 6, 7, 8)
 • Exam Preparation IELTS (Levels 5, 6, 7, 8)
 • Advanced Grammar and Writing (Levels 6, 7, 8)
 • Expressions and Conversation II (Levels 6, 7, 8)

Afternoon Plus Classes

 • Speaking and Error Correction Plus
 • Beginner Plus
 • Pronunciation Plus
 • Academic Preparation Plus
 • Grammar Plus
 • TOEFL Plus
 • Business English Certificate Program
Send this to a friend