เรียนภาษา แคนาดา โรงเรียน Sprott Shaw Language College

 • โรงเรียนภาษาของ Sprott Shaw College ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2446 มี 4 แคมปัสที่ Vancouver, Toronto, Surrey และ Victoria
 • หลังเรียนภาษาจบ สามารถใช้ผลเรียนภาษา แทนคะแนน IELTS สมัครเรียนที่ Sprott Shaw College และสถาบันการศึกษาที่แคนาดาอีก 39 แห่ง
 • เรียนภาษามีให้เลือกเรียน 5 – 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สมัครเรียนภาษาได้ตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการเรียน
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่าสมัครเรียน CAD 150 และค่ายื่นวีซ่า หากสมัครเรียนอย่างน้อย 6 เดือน

CAD 1,510

เริ่มต้นที่ 36,240 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

ระยะเวลาเรียน 20 ชม. ต่อสัปดาห์ค่ามัดจำค่าเรียน ชำระเมื่อวีซ่าผ่าน
1 เดือน10,920 บาท (CAD 455)32,640 บาท (CAD 1,360)
3 เดือน10,920 บาท (CAD 455)91,680 บาท (CAD 3,820)
4 เดือน10,920 บาท (CAD 455)120,480 บาท (CAD 5,020)
6 เดือน10,920 บาท (CAD 455)175,440 บาท (CAD 7,310)
7 เดือน12,120 บาท (CAD 505)204,480 บาท (CAD 8,520)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าประกันสุขภาพ CAD 2.5 ต่อวัน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หรือยื่นคะแนน IELTS หรือ TOEFL

เริ่มเรียนได้ทุกเดือน

 • Business English
 • English for Teens
 • English for Adults
 • Exam Preparation
 • Vacation Programs
 • Pathway Programs
 • Communication: Intensive Speaking Practice
 • Reading: Reading Guidance and Response
 • Writing: Writing Structure and Use
 • Basic Survival English: Build Competence and Confidence
 • Functional English: Build Confidence in Essential Real-World Skills
 • Social Issues and Discussion: Read, Watch and Respond to Contemporary Issues.
 • Pronunciation: Correct Common Errors and Practice
 • Language Through Movies: Build Listening and Speaking Skills
 • TOEIC Preparation: Build Skills and Practice
 • Customer Service and Hospitality: Learn and Practice the Language of the Customer Service Workplace to Enhance Job Prospects
 • Cafe Training: Learn and Practice the Language of the Customer Service Workplace to Enhance Job Prospects
 • Academic Study Skills: Instruction and Practice for Post-Secondary Training
 • Business Writing: Build Communication Skills for the Workplace
Send this to a friend