วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Program in BC

ข่าวดี!!! โลกนี้มีวัคซีนป้องกันมะเร็งได้แล้ว ที่ฮือฮาตอนนี้คือวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ได้ผลจริงผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลก เพราะได้มีการฉีดให้แก่เด็กๆมาเป็นสิบปีแล้วจ้ะ

วัคซีนนี้คือวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส (Human Papillomavirus, HPV) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกและช่องคลอดในเพศหญิง หรืออวัยวะสืบพันธ์ุในเพศชาย หรือทั้งมะเร็งทวารหนักและคอหอยที่พบได้ทั้งสองเพศ ดังนั้นจึงสำคัญมากที่ต้องได้รับวัคซีน HPV ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง

ไวรัสนี้ส่วนใหญ่ติดต่อได้ทางการมึเพศสัมพันธ์ ดังนั้นการได้วัคซีนตั้งแต่เด็กก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ จึงเชื่อถือได้ว่าจะได้รับการป้องกันแน่ๆ 100% แต่อย่างไรก็ตามถ้าอายุเกินไปแล้วหรือมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว เราก็ยังสามารถรับวัคซีน HPV ได้ เพราะยังมีโอกาสที่วัคซีนจะไปสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่เรายังไม่เคยเจอ
ข่าวดีกว่านั้นชาว BC สามารถรับวัคซีน HPV นี้ได้ฟรี!!! ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 1. เพศหญิง
  • เรียนเกรด 6 หรือเกิดตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นไป และยังไม่เคยได้รับวัคซีน
 2. เพศชาย
  • อายุ 9 – 26 ปี
   – ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน และกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจกับเพศสภาวะตนเอง
   – มีประวัติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรืออาศัยตามถนน
   – ติดเชื้อเอชไอวี
  • อายุ 9-18 ปี ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ The Ministry of Children and Family Development
  • อายุ 12 – 17 ปีที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ Youth Custody Services Centres
นอกจากนั้นถึงท่านจะไม่เข้ากลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน HPV ฟรี แต่หากมีคุณสมบัติเข้าข่ายตามนี้ ก็แนะนำว่าควรได้รับวัคซีน
 • เพศหญิงอายุต่ำกว่า 45 ปี
 • เพศชายอายุระหว่าง 9 – 26 ปี
 • เพศชายอายุมากกว่า 26 ปีและมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

อย่างไรก็ตามคนที่อายุเกินกว่าจะได้รับประโยชน์จากวัคซีน HPV ก็ไม่ใช่จะทำอะไรไม่ได้เลย การตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Pap Smear ก็ยังได้ผลในการป้องกันมะเร็ง และยังฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ Medical Service Plan (MSP) อีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนไปแล้ว ก็ควรตรวจมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงวัยที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะวัคซีนครอบคลุมไวรัสสายพันธุ์ที่พบบ่อยเท่านั้นไม่ใช่ป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ที่ก่อมะเร็ง
References
Send this to a friend