เรียน Culinary Management Diploma ที่ St. Clair College

 • โปรแกรม Diploma ด้าน Culinary Manamement 2 ปี ที่ St. Clair College เมือง Windsor รัฐ Ontario ประเทศแคนาดา
 • เรียนปีละ 2 เทอม รวมทั้งหมดเรียน 2 ปี 4 เทอม
 • มีให้วิชาฝึกงาน (Internship) ในแต่ละเทอม
 • หลังเรียนจบขอ Post-Graduation Work permit (PGWP) ทำงานต่อได้ 3 ปี เพื่อขอ Permanent Resident (PR) ของแคนาดา

ฟรี! ค่าสมัครเรียน และ SIM card ของ PhoneBox ประเทศแคนาดา

CAD 32,204

901,720 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าเรียนทั้งหมด

ค่าเรียนจะชำระตามหน่วยกิตที่ลงเรียนแต่ละเทอม ประมาณ CAD 7,xxx ต่อเทอม

คะแนนภาษาขั้นต่ำ
IELTS – 6.0 และแต่ละ Part 5.5
TOEFL – 78 และแต่ละ Part 20
Duolingo – 100

เดือนที่เปิดเรียน – มกราคม, พฤษภาคม และกันยายน

หลักสูตร

 • Computer Studies For M.L.T.
 • Culinary Skills & Techniques I
 • Baking And Pastry Arts I
 • Introduction To Safe Food Handling, (Theory)
 • Introduction To Safe Food Handling, (Practical)
 • Culinary Calculations
 • Understanding Hospitality
 • Internship I
 • Hospitality Services I
 • Culinary Practices I
 • Baking And Pastry Arts II
 • Understanding Nutrition
 • Kitchen Operations
 • Culinary Skills & Techniques II
 • Baking And Pastry Arts III
 • Cuisine And Culture
 • Kitchen Management II
 • Internship II
 • Special Diets
 • Culinary Practices II
 • Wines, Spirits & Foods
 • Trends In Industry
 • Advanced Culinary Techniques
 • Internship III
 • Food, Politics And Choices
Send this to a friend