เรียนมัธยม โรงเรียนรัฐที่ Burnaby แคนาดา

burnaby secondary schools
 • โรงเรียนมัธยม 8 แห่ง (Grade 8-12) และโรงเรียนประถม 41 แห่ง
 • เรียนปีการศึกษาละ 2 เทอม คือ เทอม Fall (เดือนก.ย. – ม.ค.) และเทอม Spring (เดือนก.พ. – มิ.ย.) ควรสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 9 เดือน ก่อนเปิดเทอม
 • ชื่อเสียงทางการศึกษาชั้นนำ เป็นหนึ่งในเขตการศึกษาที่มีหลักสูตรเรียนล่วงหน้า (AP) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา และมีโรงเรียนที่มีหลักสูตรอนุปริญญา AP Capstone ชั้นนำถึง 2 แห่ง
 • วิชาการเรียนการสอนและกิจกรรมพิเศษหลากหลาย สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาทันสมัยและระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาชั้นนำ
 • สถานที่ตั้งดีเยี่ยมและระบบขนส่งที่สะดวกสบาย ใกล้กับตัวเมืองแวนคูเวอร์
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า ไม่มีค่าดำเนินการ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอดระยะเวลาเรียน

CAD 15,250

411,750 บาท

 • ค่าสมัคร CAD 250
 • ค่าประกันสุขภาพ 10 เดือน CAD 11,000 หรือ 12 เดือน CAD 15,000

อายุระหว่าง 13 – 18 ปี หากอายุต่ำกว่า 13 ปี จะต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

เทอม Fall เดือนกันยายน – มกราคม เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคม ก่อนปีที่จะเข้าเรียน

เทอม Spring เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ก่อนปีที่จะเข้าเรียน

เทอม Summer เดือนกรกฎาคม ปิดรับนักเรียนใหม่

โรงเรียนมัธยมที่เขตการศึกษา Burnaby

 • Alpha Secondary School
 • Burnaby Central Secondary
 • Burnaby Mountain Secondary
 • Burnaby North Secondary
 • Burnaby South Secondary
 • Byrne Creek Secondary
 • Cariboo Hill Secondary
 • Moscrop Secondary
Send this to a friend