International Driver License

ถ้าขอใบขับขี่ระหว่างประเทศมาจากประเทศไทย จะมีอายุเป็นระยะเวลา 1 ปี แต่สามารถใช้เช่ารถและขับรถใน British Columbia ได้แค่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน (สำหรับ Visitor) ตามกฏหมายของ British Columbia

BC Driver License

ถ้าได้ใบขับขี่ที่ประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี สามารถสมัครใบขับขี่ที่ British Columbia ได้ โดยต้องมีเอกสารดังนี้

 • บัตรประจำตัว 2 ใบ
  1. บัตรใบที่หนึ่งที่ใช้ได้ เช่น BCID, PR card, Study/Visitor/Work/Temporary-Resident Permit
  2. บัตรใบที่สองที่ใช้ได้ เช่น Debit/Credit card, Passport, Social Insurance Card, Student/Employee ID
 • ใบขับขี่ปัจจุบัน หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียม
 • หนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถ (ภาษาอังกฤษ) ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น ห้ามถ่ายเอกสารหรือ Print เอง

หลังจากนั้นจะต้องสอบ 2 อย่างถึงจะได้ Full license คือ

 1. สอบความรู้เรื่องป้าย/สัญญาณไฟจราจร การมองเห็นและกฎการขับรถที่ BC โดยสามารถสอบได้ที่ ICBC driver licensing office ค่าสอบครั้งละ $15 ข้อสอบจะเป็น Multiple choice 50 ข้อ จะต้องทำถูกอย่างน้อย 40 ข้อถึงจะผ่าน

  ถ้าเราสอบผ่านแล้วจะได้ Learner license ซึ่งสามารถนัดสอบขับรถได้เลย (สำหรับคนได้ใบขับขี่มาแล้วอย่างน้อยสองปี) แต่ถ้ายังไม่พร้อมสอบขับรถ เราสามารถใช้ Learner license ขับรถใน BC ได้ถึงสองปี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ติดป้าย L ที่ด้านหลังรถ
  • ห้ามขับรถเวลา 12am – 5am
  • ต้องมีคนอายุอย่างน้อย 25 ปีที่มีใบขับขี่ Full license นั่งเบาะหน้าระหว่างที่เราขับรถ
  • มีผู้โดยสารได้หนึ่งคน นอกจากผู้ที่มีใบขับขี่ Full license
  • ห้ามดื่ม Alcohol (Zero alcohol) และใช้โทรศัพท์มือถือ, Hands-free และอุปกรณ์ Electronic ใดๆ
 1. สอบขับรถ Class 5 ควรจองเวลาสอบล่วงหน้าทาง Online หรือโทรศัพท์ การสอบใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถ้าสอบผ่านจะได้ใบขับขี่แบบ Full license ซึ่งในการสอบอาจมีการทดสอบดังนี้
  • ขับผ่านสี่แยก และเลี้ยวซ้าย-ขวา
  • ถอยหลัง
  • เปลี่ยนเลน
  • จอดรถแบบต่างๆ
  • หยุดหรือจอดรถชิดขวาเมื่อเจอรถฉุกเฉิน
  • ขับรถเข้า-ออก Highway

แต่ในกรณีที่ไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน จะต้องสอบ 3 อย่างดังนี้

 1. สอบความรู้เรื่องป้าย/สัญญาณไฟจราจร การมองเห็นและกฎการขับรถที่ BC ถ้าผ่านจะได้ Learner license
 2. สอบขับรถ Class 7 ต้องฝึกขับรถอย่างน้อยหนึ่งปีถึงจะสอบได้ ถ้าผ่านจะได้ Novice license
 3. สอบขับรถ Class 5 ต้องมี Novice license อย่างน้อย 18-24 เดือน และห้ามได้รับใบสั่งและขับรถชนในกรณีที่เราต้องรับผิดชอบ (เป็นฝ่ายผิด) ถ้าผ่านจะได้ Full license

Car Sharing

Car sharing คือบริการเช่ารถเป็นรายชั่วโมงหรือรายวัน โดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเอง รถจะถูกจอดอยู่ตามจุดต่างกระจายทั่ว Vancouver เวลาสมัครสมาชิกจะต้องนำหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถ (ภาษาอังกฤษ) มาใช้ประกอบการสมัครสมาชิกด้วย เราสามารถจอง Online ล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง แล้วเดินไปขับรถได้เลย เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องขับรถกลับมาจอดที่เดิมภายในเวลาที่เราจองไว้ ถ้าเกินจะต้องเสียค่าปรับ

Modo – Co-op membership Modo – Casual membership ZipCar – Occasional Plan Car2Go
ค่าสมัครสมาชิก $20 + $500(ได้คืนเมื่อยกเลิกสมาชิก) $20 $25 $35
ค่าธรรมเนียมรายปี $50 $65
ค่าเช่า $3/ชั่วโมง(11pm–7am ฟรี) หรือ $36/วัน $7.5/ชั่วโมง หรือ $60/วัน สำหรับวันจันทร์–พฤหัส $8.25/ชั่วโมง หรือ $73/วัน ส่วนวันศุกร์–อาทิตย์ $9/ชั่วโมง หรือ $79/วัน $13.99/ชั่วโมง หรือ $72.99/วัน
ค่าระยะทาง 40¢/กม(35 กมแรก) และ 25¢/กม(150 กมต่อมา) ถ้าเกินจะคิด 15¢/กม ฟรี 150 กม ถ้าเกิน 33¢/กม ฟรี 200 กม  ถ้าเกิน 33¢/กม  ฟรี 200 กม  ถ้าเกิน 45¢/กม
หมายเหตุ ในสามครั้งแรกของการเช่ารถต่อเดือน จ่าย $2/ครั้ง ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าชั่วโมง + ค่าระยะทางต่อกิโลเมตร (+ ค่าบริการ $2) คุ้มค่าที่สุดถ้าเราเช่ารถเพื่อมาขับไปที่ต่างๆ (แค่ขับ 20 กมภายใน 3 ชั่วโมงก็คุ้มแล้ว) ไม่ใช่เช่ารถเพื่อมาจอดทิ้งไว้เฉยๆ มีให้บริการในประเทศ US, Canada, Spain, UK ซึ่งถ้าเราเป็นสมาชิกแล้ว สามารถใช้ขับได้ทุกประเทศที่มี Zipcar มีรถให้เลือกแค่รุ่นเดียว ซึ่งเล็กมาก นั่งได้แค่ 2 คน

Car Expenses

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ซื้อรถใหม่จาก Dealer

 • ค่ารถ $xx,xxxx
 • ค่าดอกเบี้ย (ถ้าซื้อแบบผ่อน)
 • ค่า Freight, PDI, Levies ประมาณ $1500-$1800
 • ค่าภาษี 12% $x,xxx
 • ค่าแอร์ (Federal air conditioner fee) $100
 • ค่าลงทะเบียน $xx
 • ค่า Protection package (เช่น แผ่นยางรองพื้น, บังโคลน) ประมาณ $400-$600

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หลังจากซื้อรถ

 • ค่าประกันต่อปี (ราคาขึ้นอยู่กับสภาพรถ, คนขับรถ, ประวัติการขับรถ, ความถี่ในการขับรถ, จำนวนเงินที่ประกันคุ้มครอง) ประมาณ $1700-$2700
 • ค่าป้ายทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่อปี ประมาณ $40-$125
 • ค่าน้ำมันต่อปี ประมาณ $1800-$2100 (คำนวณจากระยะทางที่ขับรถ 20000 กม. ต่อปี)
 • ค่าบำรุงรักษารถต่อปี ประมาณ $1200
 • ค่าที่จอดรถต่อเดือน ประมาณ $100-$278
 • ค่า Toll ต่อครั้ง $3
 • ค่า Ticket $xx-$xxx

สามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้ที่ www.facebook.com/vancouverthai หรือเว็บบอร์ดคนไทยในแคนาดา http://forum.vancouverthai.com

Copyright. All Rights Reserved. Updated January 30, 2013

Categories