สิ่งน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคาร การสมัครบัตรเครดิต และการทำธุรกรรมทางการเงินที่ Vancouver ประเทศ Canada

 • ประเภทบัญชีธนาคารที่นิยมใช้ทำธรุกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันคือ Checking account
 • การเปิด Checking account อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน (ยกเว้น Full-time student) หรืออาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหากมีเงินในบัญชีตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
 • บางธนาคาร หากต้องการเปิดบัญชีธนาคาร อาจต้องโทรนัดล่วงหน้า
 • บัญชีธนาคารจะมีการกำหนดจำนวน Transaction ที่ใช้ได้ต่อเดือนไว้ เช่น 15 ครั้ง, 25 ครั้ง หรือไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งหากใช้เกินจำนวนครั้งที่กำหนดจะถูกคิดค่าบริการต่อครั้ง
 • การทำธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการนับจำนวน Transaction ได้แก่ Check (Cheque), Withdrawals (including ABM), Transfers, Pre-authorized payments, Bill payments, Pre-authorized payments, Bill payments, Debit purchases
 • Apartment บางแห่ง ใช้ระบบในการจ่ายค่าเช่าโดย Check (Cheque)บางธนาคารจะไม่ออกสมุดเช็คให้ในการเปิด Checking account จะต้องซื้อแยกต่างหาก บางธนาคารจะกำหนดวงเงินฝากขั้นต่ำในการมีสมุดเช็ค และหากมีวงเงินฝากไม่ถึง ธนาคารจะยอมออกเช็คให้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น
 • ข้อมูลสำคัญที่ต้องรู้สำหรับบัญชีของเรา คือ
  1. เลขที่ธนาคาร (Institution number) 3 หลัก
  2. เลขที่สาขาธนาคาร (Branch / Transit number) 4 หลัก
  3. เลขที่บัญชี 7 หลัก
 • การโอนเงินระหว่างธนาคารแบบอิเล็คทรอนิกส์ใน Canada จะใช้ระบบ Interac e-Transfer โดยผู้โอนจะเสียค่าธรรมเนียม $1.5/ครั้ง (ผู้รับเงินไม่เสียค่าธรรมเนียม) ระบบนี้ดีกว่า Check (Cheque) ตรงที่ผู้โอนจะไม่เกิดกรณีที่เงินไม่พอจ่ายและผู้รับเงินสามารใช้เงินได้ทันที
 • บัตร Debit ไม่สามารถใช้ชำระเงิน Online หรือทาง Internet ได้ (ยกเว้นบางแห่งอาจมีระบบ Interac e-Transfer ให้บริการ) ต้องใช้บัตร Credit เท่านั้น
 • หากอยู่ Vancouver อย่างน้อย 6 เดือนควรสมัครบัตร Credit ไว้ด้วย เพราะจะได้เป็นการสร้าง Credit ทางการเงินที่ Canada และจะช่วยลดการใช้บัตร Debit ซื้อสินค้า เพื่อลดจำนวน Transaction ที่ใช้ต่อเดือน
 • บัตร Credit สำหรับนักเรียนจะมีวงเงินเริ่มต้นที่ $500/เดือน ซึ่งสามารถขอเพิ่มวงเงินได้ในภายหลัง หากเรามี Credit ทางการเงินที่ดี และสำหรับบางธนาคาร นักเรียนจะต้องฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นหลักประกัน อาทิเช่น หากต้องการทำบัตร Credit วงเงิน $1000 จะต้องฝากเงินไว้กับธนาคาร $1250
 • บางธนาคารอาจไม่อนุมัติบัตร Credit หาก Study หรือ Work permit ใกล้หมดอายุภายใน 6 เดือน
 • หากธนาคารไม่อนุมัติบัตร Credit ให้ แนะนำให้ไปสมัครบัตร Credit ของ Huddon’s Bay แทน เพราะจะใช้เป็นส่วนลดเวลาซื้อสินค้า สะสมแต้ม และอาจได้วงเงินมากกว่าที่ธนาคารให้ โดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินไว้

การเปิดบัญชีธนาคารควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนี้

 1. ธนาคารที่อยู่ใกล้ที่พัก, โรงเรียน หรือที่ทำงาน เพราะบางธนาคารปิดเร็วหรือไม่เปิดวันเสาร์-อาทิตย์
 2. เครื่องถอนงินสดอัตโนมัติ (ABM) ที่มีให้บริการในบริเวณสถานที่ที่ไปบ่อยๆ เพราะถ้าใช้เครื่องต่างธนาคารทำธุรกรรมจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
 3. จำนวน Transaction ที่ใช้ได้ต่อเดือนโดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
 4. ค่าธรรมเนียมบัญชีรายเดือนและบัตรเครดิตรายปี
 5. บัตร Credit ที่สมัครได้และข้อเสนอต่างๆที่ได้รับ เช่น Cash back, ส่วนลด, การสะสมแต้ม หรือประกันต่างๆ
 6. ประเภทบัตร (Visa หรือ MasterCard)

ตารางเปรียบเทียบบัญชีและข้อเสนอต่างๆระหว่างธนาคารใหญ่ 5 ธนาคารใน Vancouver ประเทศ Canada

Student banking RBC Royal Bank TD Canada Trust Scotiabank CIBC BMO
เงื่อนไข Full-time student Full-time student Full-time student Full-time student Full-time student
ค่าธรรมเนียมรายเดือน Free Free Free Free Free
จำนวน Transaction ต่อเดือน 25 (ถ้าเกินครั้งละ $1) 25 (ถ้าเกินครั้งละ $1) Unlimited Unlimited 30 (ถ้าเกินครั้งละ $1)
บัตรที่ได้ Debit Debit Debit, Credit หรือ SCENE debit (สะสมแต้มดูหนังฟรี)  Debit Debit
หมายเหตุ – สมัครบัตร Credit แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีได้ เช่น Visa 1% cash back – สมัครบัตร Credit แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีได้ เช่น บัตร MasterCard 0.75% cash back – สมัครบัตร Credit แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีได้ เช่น บัตร Visa 1% cash back หรือ บัตร Visa Scene (ดูหนังฟรี 4 เรื่อง)
– มีบริการโอนเงินส่วนต่างเข้า Saving account อัตโนมัติ
– สมัครบัตร Credit Visa แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีได้ – สมัครบัตร Credit แบบไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีได้ เช่น บัตร MasterCard 0.5% cash back หรือ บัตร MasterCard Air Miles(สะสมแต้ม)
– บัตร Credit ทั้งสองแบบเป็น SPC card ด้วย จะได้ส่วนลดร้านค้า 10%-15%
– Free 2 Interac e-Transfer/month

* ควรเช็คข้อมูลจากธนาคารที่ต้องการสมัครอีกครั้ง เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการนำเงินจากประเทศไทยมาประเทศ Canada

 1. การโอนเงินอิเล็คทรอนิกส์ (Wire transfer) ผ่านระบบ SWIFT สามารถทำได้ที่ธนาคารในประเทศไทย ค่าธรรมเนียม 400-1150 บาท/ครั้ง โดยต้องมีข้อมูลเหล่านี้
  • ชื่อบัญชีของผู้รับเงิน

  • เลขที่บัญชีของผู้รับเงิน

  • ที่อยู่ของผู้รับเงิน

  • ชื่อธนาคาร และสาขาธนาคารของบัญชีผู้รับเงิน

  • SWIFT code ของธนาคารผู้รับเงิน

  • หลักฐานการศึกษาของผู้รับเงิน (ถ้ามี)

 2. การโอนเงินผ่าน Western Union ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารที่ Canada โดยค่าธรรมเนียมคิดตามจำนวนเงินที่โอน
 3. การถอนเงินจากเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ABM) ที่มีเครื่องหมาย Plus และประเภทของบัตรที่ใช้ (Visa หรือ MasterCard) แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับทั้งธนาคารต้นทางและธนาคารเจ้าของเครื่องถอนเงินสด โดยธนาคารต้นทางในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 100 บาท และค่าป้องกันความเสียงจากการแปลงสกุลเงิน 2.5% ของยอดที่กด ธนาคารเจ้าของเครื่องถอนเงินสดจะคิดค่าธรรมเนียมประมาณ $3 ต่อครั้ง
 4. Bank draft ค่าธรรมเนียมประมาณ 200 บาท + ค่าอากรแสตมป์

 5. เงินสด ถ้าหากนำมาเกิน $10,000 จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

สามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้ที่ www.facebook.com/vancouverthai หรือเว็บบอร์ดคนไทยในแคนาดา http://forum.vancouverthai.com

Copyright. All Rights Reserved. Updated November 18, 2013

Categories