เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา เมืองแวนคูเวอร์ โรงเรียนรัฐ ที่ Burnaby School District

ฟรี! ค่าสมัครเรียนและค่ายื่นวีซ่า ไม่มีค่าดำเนินการ