• โรงเรียนเอกชน เปิดสอน Grade 8 ถึง 12 ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองแวนคูเวอร์ เดินทางสะดวก ปลอดภัย

 • มีให้เลือกเรียนทั้งหลักสูตรแคนาดา (BC Dogwood Graduation Program) และหลักสูตร IB Diploma Programme ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถใช้ผลเรียนเข้าศึกษาต่อได้เลย

 • มี Alexander College ในเครือเดียวกัน ให้เรียนต่อหลังจบการศึกษา Grade 12

 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน และรถรับจากสนามบิน

547,200 บาท ต่อปี
(CAD 22,800)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน
 • ค่าเรียนต่อปี CAD 22,800
 • ค่าสมัครเรียน CAD 200
 • ค่ากิจกรรม CAD 800
 • ค่าหาที่พัก CAD 300
 • ค่า Homestay  พร้อมอาหาร 3 มื้อ CAD 960 ต่อเดือน
 • ค่าเอกสาร Custodian CAD 500 ต่อเทอม
 • ค่ามัดจำ 13,320 บาท (CAD 555)
 • สมัครเรียนก่อนเดือนกันยนยน

เดือนกันยายน และมกราคม ของทุกปี