โรงเรียน Alexander Academy โรงเรียนมัธยมของเอกชน ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์

  • โรงเรียนมัธยมของเอกชน เปิดสอน Grade 8-12 ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองแวนคูเวอร์ เดินทางสะดวก ปลอดภัย
  • เลือกเรียนได้ทั้งหลักสูตรแคนาดา (BC Dogwood Graduation Program) และหลักสูตร IB Diploma Programme ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สามารถใช้ผลเรียนเข้าศึกษาต่อได้เลย
  • มีสถาบันการศึกษา Alexander College ในเครือเดียวกัน ให้เรียนต่อหลังจบการศึกษา Grade 12
  • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

CAD 22,800

638,400 บาท

  • ค่าเรียนต่อปี CAD 22,800
  • ค่าสมัครเรียน CAD 200
  • ค่ากิจกรรม CAD 800
  • ค่าหาที่พัก CAD 300
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 3 มื้อ CAD 960 ต่อเดือน
  • ค่าเอกสาร Custodian CAD 500 ต่อเทอม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียนก่อนเดือนกันยายน

เดือนกันยายน และมกราคม ของทุกปี

Send this to a friend