ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จากแคนาดา

 • ส่งทางไปรษณีย์ EMS จากแคนาดาถึงไทย ใช้เวลาประมาณ 10 วัน
 • ค่าส่งทางเครื่องบินเริ่มที่ 5,000 บาท น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • กรุณาแจ้งน้ำหนักและขนาดพัสดุ กว้าง ยาว สูง
 • อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขายของธนาคาร) ณ วันที่ชำระเงิน

200

5,000 บาท

 • ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง แล้วให้มาส่งที่ที่อยู่ของบริษัทเราในแวนคูเวอร์ แคนาดา
 • หากลูกค้าสั่งสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้ หรือต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าในแวนคูเวอร์ เราสามารถซื้อสินค้าแทนลูกค้าได้ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ โดยไม่เสียค่าบริการฝากซื้อสินค้า
 • ไม่รับส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด
 • เราจะเปิดกล่อง เพื่อตรวจเช็คสินค้าให้เบื้องต้น เช่น สินค้าไม่ชำรุด ไม่หาย ไม่ผิดจากที่สั่ง หากลูกค้าไม่ต้องการให้เปิดกล่อง เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • อาวุธ
 • ยาเสพติด
 • วัตถุไวไฟ
 • สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิด
 • ยา อาหารเสริม หรือวิตามิน ที่สั่งจำนวนมากเพื่อนำไปขาย เพราะต้องขอ อย.