• มหาวิทยาลัยเอกชนที่ประเทศแคนาดา เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตร MBA ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

 • ทุนการศึกษา CAD 9,720 หรือประมาณ 233,280 บาท หากเรียนภายในเดือนตุลาคม 2564

 • ทำงาน Part-time ระหว่างเรียน และขอ Work permit เพื่อทำงานต่อหลังเรียนจบ ได้สูงสุด 3 ปี ช่วยเพิ่มโอกาสในการขอ Permanent Resident ที่ประเทศแคนาดา

 • หากไม่มีผลสอบ GMAT/GRE หรือไม่มีประสบการณ์ทำงาน สามารถเรียนหลักสูตร MBA Foundation 3 เดือน ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

 • ปริญญาโท หลักสูตร MBA ของ University Canada West ได้รับการรับรองจาก EduCanada, BC EQA, ACBSP เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เช่น British Columbia Institute of Technology, Douglas College, Vancouver Island University

 • ค่าเรียนชำระตามหน่วยกิตที่ลงเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

ค่าเรียน 912,600 บาท
(CAD 35,100)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน

ชำระค่ามัดจำ 198,120 บาท (CAD 8,255) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียน

ค่าเรียน ประกอบด้วย

 • ค่าเรียนปีที่ 1 CAD 21,060
 • ค่าเรียนปีที่ 2 CAD 14,040
 • ค่าสมัคร ฟรี!
 • คะแนนภาษาขั้นต่ำ
  IELTS – 6.5 (Writing 6.0)
  TOEFL – 88 (Listening / Speaking / Reading / Writing 20)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.8
 • มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2 ปีในระดับ Manager ขึ้นไป
  • ผลสอบ GMAT/GRE ในระดับกลาง

หากขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สามารถสมัครเรียน MBA Foundation 3 เดือน ก่อนเรียน MBA ได้

Courses

 • SOAR 098 – Student Orientation and Academic Readiness
 • BUSI 601 – Business Environment, Ethics & Strategy
 • MGMT 601 – Leadership in the Global Context
 • ORGB 601 – Human Interfaces
 • RSCH 600 – Research Methodologies & Inquiry
 • ACCT 621 – Managerial Accounting
 • MRKT 621 – Marketing Management
 • OPMT 620 – Operations Management
 • HRMT 620 – Canadian Human Resource Management
 • HRMT 621 – Human Resource Management in the Global Environment
 • FNCE 623 – Financial Management
 • BUSI 640 – Consulting Practice
 • MGMT 640 – Project Management
 • WORK 600 – Work Experience Preparation
 • WORK 610 – MBA Work Experience I
 • WORK 611- MBA Work Experience II
 • MBAR 661 – Consulting/Research Project
 • MGMT 661 – Strategic Management

Elective courses

 • MGMT 643 Change Management
 • MGMT 645 Negotiations
 • MGMT 660 Leadership and Decision Making
 • MRKT 623 Digital Marketing Strategy
 • MRKT 625 Marketing Promotion
 • MRKT 627 International Marketing
 • FNCE 625 Investment Analysis and Management
 • FNCE 627 Personal Financial Planning
 • FNCE 629 Global Financial Institutions Management