เรียนมัธยม แบบประจำ โรงเรียน Bodwell High School ที่แวนคูเวอร์ แคนาดา

 • โรงเรียนมัธยมของเอกชน Grade 8-12 ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 ตั้งอยู่ที่ North Vancouver ไม่ไกลจากตัวเมืองแวนคูเวอร์ สะดวกและปลอดภัย มีทั้งหอพักแยกชายหญิง อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน หรือ Homestay ให้เลือก
 • เรียนปีการศึกษาละ 2 เทอม คือ เทอม Fall (เดือนก.ย. – ก.พ.) และเทอม Spring (เดือนก.พ. – มิ.ย.) เรียน 5 วิชาต่อเทอม ควรสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนเปิดเทอม
 • จำนวนนักเรียนทั้งหมดประมาณ 650 คน จาก 40 ประเทศ โดยเรียนห้องละประมาณ 19 คน แต่ไม่เกิน 24 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำ สนามกีฬา หอประชุม ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • สำหรับนักเรียนประจำ หอพักภายในบริเวณโรงเรียนรองรับนักเรียนได้ 515 คน มีทั้งห้องพักแบบ 2 คน และ 4 คน
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

CAD 46,375

1,159,375 บาท

 • ค่าสมัคร CAD 350
 • ค่าเทอม Fall และ Spring รวม 10 เดือน CAD 23,500
 • ค่าที่พักแบบประจำ 2 เทอม พร้อมอาหาร 3 มื้อ CAD 19,000
 • ค่ากิจกรรม 2 เทอม CAD 800
 • ค่า IT 2 เทอม CAD 600
 • ค่าประกันสุขภาพ CAD 1,075
 • ค่าชุดนักเรียน CAD 1,000
 • ค่าเอกสาร Custodian CAD 400
 • ค่าประกันความเสียหายหอพัก CAD 1,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าเรียนเทอม Summer CAD 4,625
 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 500
 • ค่าที่พัก Homestay CAD 1,600 ต่อเดือน

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

อายุระหว่าง 13 – 18 ปี

เทอม Fall เดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ เทอม Spring เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน เทอม Summer เดือนกรกฎาคม

Grade 8 & 9

 • Business Education
 • Concert Band
 • English
 • French
 • Health/Career Education
 • Mathematics
 • Physical Education
 • Social Studies
 • Science
 • Visual Arts

Grade 10-12

 • English 10, 11, 12
 • Graduation Transition
 • Math 10 or Pre-Calculus 10
 • Math 11 0r Pre-Calculus 11
 • Science 11 – Choose from Biology, Chemistry, Physics, Science & Technology
 • Social Studies
 • Fine Arts or Applied Skills – Choose from Applied Digital Communications, Choir, Concert Band, Digital Media, Drama, Food Sciences
 • Minimum of three Grade 12 Courses – Biology 12, Calculus 12, Chemistry 12, Economics 12, Physics 12, Geography 12, Mandarin 12 AP Mandarin 12, Law 12, AP Calculus 12, AP Physics 12, History 12
Send this to a friend