ฟอร์มยื่นภาษีแคนาดา

//ฟอร์มยื่นภาษีแคนาดา
ฟอร์มยื่นภาษีแคนาดา2019-03-06T20:09:23+07:00

สถานะการสมรส

ในปีที่ผ่านมาคุณอยู่อาศัยในรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่อยู่อาศัยหรือทำงานหรือไม่?

คุณเคยยื่นภาษีที่แคนาดามาก่อนหรือไม่?

คุณมีบัญชี Canada Revenue Agency หรือไม่?

ค่าบัตรโดยสารรถสาธารณะรายเดือนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา (สกุลเงินแคนาดา)