เรียนภาษา VGC International College

////เรียนภาษา VGC International College
เรียนภาษา VGC International College2019-09-08T15:27:49+07:00
 • VGC International College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 2 แคมปัสที่ Vancouver

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training, Languages Canada และ EduCanada

 • มีให้เรียนแบบ Core Class 8:45 am – 1:50 pm และ Afternoon Plus Class 2:05 pm – 3:25 pm

 • มี 8 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 2 เดือน ยกเว้นระดับที่ 1 ใช้เวลาเรียน 1 เดือน

 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน และ Study lab 3:40 pm – 4:40 pm

เริ่มต้นที่ 30,600 บาท
(CAD 1,275)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน

ค่าเรียน CAD 880

ค่าหนังสือเรียน CAD 40

ค่าสมัครเรียนและค่าธรรมเนียม CAD 170

ค่าธรรมเนียมวีซ่า CAD 185

ค่ามัดจำ 30,600 บาท (CAD 1,275)

ค่าเรียน CAD 2,520

ค่าหนังสือเรียน CAD 120

ค่าสมัครเรียนและค่าธรรมเนียม CAD 170

ค่าธรรมเนียมวีซ่า CAD 185

ค่ามัดจำ 55,320 บาท (CAD 2,305)

ค่าเรียน CAD 5,320

ค่าหนังสือเรียน CAD 280

ค่าสมัครเรียนและค่าธรรมเนียม CAD 170

ค่าธรรมเนียมวีซ่า CAD 235

ค่ามัดจำ 56,520 บาท (CAD 2,355)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • Afternoon Plus Class CAD 50 ต่อสัปดาห์
 • ค่าหาที่พัก CAD 200
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 120 2 เที่ยว CAD 220
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 235 ต่อสัปดาห์ (เดือน ก.ค. – ก.ย. เพิ่ม CAD 25 ต่อสัปดาห์)
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 120
 • คะแนน IELTS หรือ TOEFL หากไม่มีคะแนน สามารถติดต่อเรา เพื่อทำ Online test ได้ฟรี เป็นการวัดระดับภาษาก่อนเข้าเรียน

Core Classes

 • Global English
 • IELTS Preparation
 • TOEFL Preparation
 • University Preparation

Elective Classes

 • Grammar through Speaking and Writing (Levels 3, 4)
 • Reading, Vocabulary and Discussion (Levels 3, 4)
 • Listening and Pronunciation I (Levels 3, 4)
 • Speaking (Levels 3, 4)
 • Expressions and Conversation I (Level 5)
 • Intermediate Writing (Levels 5, 6)
 • Intermediate Grammar (Levels 5, 6)
 • Listening and Pronunciation II (Levels 5, 6)
 • English in the Workplace (Levels 5, 6)
 • Reading, Vocabulary and Debate (Levels 5, 6, 7, 8)
 • Academic Reading and Vocabulary Builder (Levels 5, 6, 7, 8)
 • Exam Preparation IELTS (Levels 5, 6, 7, 8)
 • Advanced Grammar and Writing (Levels 6, 7, 8)
 • Expressions and Conversation II (Levels 6, 7, 8)

Afternoon Plus Classes

 • Speaking and Error Correction Plus
 • Beginner Plus
 • Pronunciation Plus
 • Academic Preparation Plus
 • Grammar Plus
 • Business English Certificate Program

Canada

 • Acsenda School of Management
 • British Columbia Institute of Technology (BCIT)
 • Camosun College
 • Douglas College
 • Fairleigh Dickinson University (FDU)
 • John Casablancas Institute
 • Manitoba Institute of Trades and Technology
 • New York Institute of Technology (NYIT)
 • Pacific Institute of Culinary Arts
 • RED Academy
 • Royal Roads University
 • Selkirk College
 • Vancouver Film School
 • Vancouver Institute of Media Arts (VanArts)
 • University of Regina

United States

 • Seattle Central College
 • Texas Wesleyan University
 • University of California Riverside
 • University of Michigan-Flint