เรียนและทำงาน Diploma in Managing Customer Relationships Co-op

////เรียนและทำงาน Diploma in Managing Customer Relationships Co-op
เรียนและทำงาน Diploma in Managing Customer Relationships Co-op2019-03-26T06:07:06+07:00
 • VGC International College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มี 2 แคมปัสที่ Vancouver

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training, Languages Canada และ EduCanada

 • เรียนแบบ Co-op (เรียนและทำงาน) ระยะเวลา 1 ปี 2 สัปดาห์ (เรียน 26 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 24 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time 20 ชม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียนได้

 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน และ Study lab 3:40 pm – 4:40 pm

265,680 บาท
(CAD 11,070)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน
 • ค่าเรียน CAD 8,900
 • ค่าสมัครเรียน CAD 150
 • ค่าหนังสือเรียนโปรแกรม Co-op CAD 730
 • ค่าหนังสือเรียนโปรแกรม Academic CAD 690
 • ค่าธรรมเนียม CAD 90
 • ค่าธรรมเนียม Co-op CAD 1,200
 • ค่ามัดจำ 56,520 บาท (CAD 2,355)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก CAD 200
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 120 2 เที่ยว CAD 220
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 235 ต่อสัปดาห์ (เดือน ก.ค. – ก.ย. เพิ่ม CAD 25 ต่อสัปดาห์)
 • ระดับภาษา VGC อย่างน้อย 6
 • IELTS 5.5
 • Marketing Essentials
 • Applied Leadership in the Workplace
 • Practical Sales Techniques
 • Practical Business Calculations
 • Principles of Managing Customer Relationships
 • Introduction to Canadian Business Management
 • Job Search Afternoon Class
 • Co-op Review, Project Work and Graduation

Stay tuned!