เรียนและทำงาน Diploma in Global Business Management Co-op

////เรียนและทำงาน Diploma in Global Business Management Co-op
เรียนและทำงาน Diploma in Global Business Management Co-op2019-03-26T11:53:08+07:00
 • Sprott Shaw College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2446 มี 16 แคมปัสที่รัฐ British Columbia

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, และ Skills & Training

 • เรียนแบบ Co-op (เรียนและทำงาน) ระยะเวลา 1 ปี 29 สัปดาห์ (เรียน 45 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 32 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์

 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน และยื่นภาษีขอเงินคืน 1 ครั้ง

516,912 บาท
(CAD 21,538)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน
 • ค่าเรียน CAD 17,725
 • ค่าสมัครเรียน CAD 350
 • ค่าหนังสือเรียนโปรแกรม Co-op CAD 3,070.58
 • ค่าธรรมเนียม CAD 205
 • ค่ามัดจำ 275,376 บาท (CAD 11,474)
 • แบบทดสอบภาษาและคณิตศาสตร์ก่อนเข้าเรียน อย่างน้อย 25 คะแนน จาก 40 คะแนน
 • IELTS 6.0 โดยแต่ละ Part จะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
 • Bookkeeping Fundamentals & Accounting Principles
 • Managerial Accounting
 • Global Business Environment
 • International Trade Research
 • International Market Entry Strategies
 • Global Supply Chain Management
 • International Trade Management
 • International Marketing
 • International Trade Finance
 • Legal Aspects of International Trade
 • Global Business Management Capstone Project
 • Strategies for Student Success (Comp/Inc)
 • Career and Professional Development
 • Digital Marketing Fundamentals
 • Strategic Web Design
 • Social Media Marketing Strategies
 • Online Engagement Practices

Stay tuned!