เรียนและทำงาน Diploma in Business Administration Sales & Digital Marketing Co-op

////เรียนและทำงาน Diploma in Business Administration Sales & Digital Marketing Co-op
เรียนและทำงาน Diploma in Business Administration Sales & Digital Marketing Co-op2019-03-26T11:48:41+07:00
 • Sprott Shaw College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2446 มี 16 แคมปัสที่รัฐ British Columbia

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, และ Skills & Training

 • เรียนแบบ Co-op (เรียนและทำงาน) ระยะเวลา 1 ปี 10 สัปดาห์ (เรียน 33 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 25 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์

 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน และยื่นภาษีขอเงินคืน 1 ครั้ง

389,160 บาท
(CAD 16,215)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน
 • ค่าเรียน CAD 13,585
 • ค่าสมัครเรียน CAD 350
 • ค่าหนังสือเรียนโปรแกรม Co-op CAD 1,943.33
 • ค่าธรรมเนียม CAD 205
 • ค่ามัดจำ 211,512 บาท (CAD 8,813)
 • แบบทดสอบภาษาก่อนเข้าเรียน อย่างน้อย 20 คะแนน จาก 40 คะแนน
 • IELTS 5.5
 • Bookkeeping Fundamentals & Accounting Principles
 • MS Office Word
 • MS Office Excel
 • Co-op Work Term (25 weeks) (Comp/Inc)
 • Strategies for Student Success (Comp/Inc)
 • Critical Skills in Communication
 • Business Writing
 • Career and Professional Development
 • Customer Service
 • Negotiation and Conflict Management
 • Contemporary Marketing
 • Marketing Research and Planning
 • Sales Strategies
 • Strategic Digital Marketing
 • Digital Marketing Technologies
 • Introduction to Web Design
 • Search Engine Optimization and Web Analytics

Stay tuned!