เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียน Sprott Shaw Language College

////เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียน Sprott Shaw Language College
เรียนภาษาที่แคนาดา โรงเรียน Sprott Shaw Language College2019-04-02T08:12:11+07:00
 • สถาบันภาษาของ Sprott Shaw College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2446 มี 4 แคมปัสที่ Vancouver, Toronto, Surrey, และ Victoria

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, และ Languages Canada

 • มีให้เลือกเรียน 5 – 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แนะนำให้เรียน 20 หรือ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน และยื่นภาษีขอเงินคืน 1 ครั้ง หากเรียนมากกว่า 6 เดือน

เริ่มต้นที่ 40,680 บาท
(CAD 1,695)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน
Full-time
20 ชม./สัปดาห์
1 เดือน 3 เดือน 7 เดือน
ค่าเรียน CAD 1,260 CAD 3,600 CAD 8,120
ค่าหนังสือเรียน CAD 100 CAD 220 CAD 400
ค่าสมัครเรียน CAD 150 CAD 150 CAD 150
ค่าธรรมเนียมวีซ่า CAD 185 (วีซ่าท่องเที่ยว) CAD 185 (วีซ่าท่องเที่ยว) CAD 235 (วีซ่านักเรียน)
รวมค่าใช้จ่าย 40,680 บาท (CAD 1,695) 99,720 บาท (CAD 4,155) 213,720 บาท (CAD 8,905)
ค่ามัดจำ 10,920 บาท (CAD 455) 10,920 บาท (CAD 455) 12,120 บาท (CAD 505)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

  • ค่าหาที่พัก CAD 220
  • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
  • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 235 ต่อสัปดาห์ หรือ CAD 255 ต่อสัปดาห์ (เดือน พ.ค. – ก.ย.)
  • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี กรุณาติดต่อขอราคา

ไม่จำกัดระดับภาษาและอายุ

 • Communication: Intensive Speaking Practice
 • Reading: Reading Guidance and Response
 • Writing: Writing Structure and Use
 • Basic Survival English: Build Competence and Confidence
 • Functional English: Build Confidence in Essential Real-World Skills
 • Social Issues and Discussion: Read, Watch and Respond to Contemporary Issues.
 • Pronunciation: Correct Common Errors and Practice
 • Language Through Movies: Build Listening and Speaking Skills
 • TOEIC Preparation: Build Skills and Practice
 • Customer Service and Hospitality: Learn and Practice the Language of the Customer Service Workplace to Enhance Job Prospects
 • Cafe Training: Learn and Practice the Language of the Customer Service Workplace to Enhance Job Prospects
 • Academic Study Skills: Instruction and Practice for Post-Secondary Training
 • Business Writing: Build Communication Skills for the Workplace

วิชาที่เปิดสอนอาจแตกต่างกันในแต่ละแคมปัส

Stay tuned!