เรียนและทำงาน Certificate in Business Foundation Co-op

 • SELC ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 ที่ Sydney ออสเตรเลีย ปัจจุบันมี 2 สาขา ที่แคนาดาและออสเตรเลีย โดยสาขาที่ Vancouver เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2555
 • เรียนและทำงาน โปรแกรมเรียน Certificate Co-op ระยะเวลา 6 เดือน (เรียน 3 เดือน ทำงาน Full-time 3 เดือน) และ 1 ปี (เรียน 6 เดือน ทำงาน Full-time 6 เดือน) สามารถทำงาน Part-time ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์
 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Private Training Institutions Branch ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada
 • ฟรี! ค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

ลดค่าเรียนเหลือ CAD 3,650 (6 เดือน) และ CAD 6,450 (1 ปี) และเรียนภาษาฟรี 1 เดือน สมัครเรียนภายใน 31 ธ.ค. 2563

CAD 3,650

เริ่มต้นที่ 87,600 บาท

ชำระค่ามัดจำ เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ

 • ระยะเวลา 6 เดือน ค่ามัดจำ 63,720 บาท (CAD 2,655) หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ CAD 1,700
 • ระยะเวลา 1 ปี ค่ามัดจำ 99,120 บาท (CAD 4,130) หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนที่เหลือ CAD 3,025

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

SELC Online Test ได้คะแนนเกิน 70% สามารถติดต่อขอทำ Online Test ได้ฟรี! หรือคะแนน IELTS 6.0

เดือนที่เปิดเรียน

 • มกราคม
 • กุมภาพันธ์
 • มีนาคม
 • พฤษภาคม
 • กรกฎาคม
 • สิงหาคม
 • กันยายน
 • พฤศจิกายน

หลักสูตร

 • Business Essentials
 • Organizational Behavior
 • Marketing – An Introduction
 • International Business
Send this to a friend