เรียนและทำงาน Diploma in Hospitality Operations Co-op

////เรียนและทำงาน Diploma in Hospitality Operations Co-op
เรียนและทำงาน Diploma in Hospitality Operations Co-op2019-04-02T15:58:31+07:00
 • Greystone College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2545 มี 4 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, New Delhi

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Vocational College ในปีพ.ศ. 2559

 • เรียนแบบ Co-op (เรียนและทำงาน) ระยะเวลา 1 ปี 2 สัปดาห์ (เรียน 26 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 24 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time 20 ชม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียนได้

 • เรียนแบบ Academic ระยะเวลาเรียน 6 เดือน 2 สัปดาห์ สามารถทำงาน Part-time 20 ชม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียนได้

 • ฟรี! ค่าสมัครเรียน CAD 150 และค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

202,560 บาท
(CAD 8,440)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน

ชำระค่ามัดจำ 12,120 บาท (CAD 505) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนทั้งหมด

ค่าเรียน ประกอบด้วย

 • ค่าเรียน (Co-op หรือ Academic) CAD 7,118
 • ค่าธรรมเนียม Co-op CAD 602
 • ค่าหนังสือเรียน CAD 720

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150
 • ระดับภาษา ILSC อย่างน้อย Intermediate 3
 • IELTS 5.0 หรือ TOEFL 55
 • เปิดสอนที่ Vancouver เท่านั้น
 • Food and Beverage Service
 • Front Office Operations
 • Hospitality Financial Accounting
 • Housekeeping
 • Supervision in the Hospitality Industry
 • The Lodging and Food Service Industry
 • Co-op Work Experience (Coop Student only)
 • The Next Step (Co-op Student only)
 • Work Placement Skills (Co-op Student only)
 • Job Search Preparation (Academic Student only)