เรียนและทำงาน Diploma in Hospitality Management Co-op

////เรียนและทำงาน Diploma in Hospitality Management Co-op
เรียนและทำงาน Diploma in Hospitality Management Co-op2019-04-02T15:44:27+07:00
 • Greystone College ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2545 มี 4 สาขาทั่วโลก Vancouver, Toronto, Montreal, New Delhi ได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Vocational College ในปีพ.ศ. 2559

 • ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BC Education Quality Assurance, PTIB ของ Ministry of Advanced Education, Skills & Training และ Languages Canada

 • เรียนแบบ Co-op (เรียนและทำงาน) ระยะเวลา 2 ปี 2 สัปดาห์ (เรียน 50 สัปดาห์ ทำงาน Full-time 48 สัปดาห์) สามารถทำงาน Part-time 20 ชม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียนได้

 • เรียนแบบ Academic ระยะเวลาเรียน 1 ปี สามารถทำงาน Part-time 20 ชม. ต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียนได้

 • ฟรี! ค่าสมัครเรียน CAD 150 และค่ายื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน

377,520 บาท
(CAD 15,730)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

สมัครเรียน

ชำระค่ามัดจำ 12,120 บาท (CAD 505) เพื่อสมัครเรียนและยื่นวีซ่า หากวีซ่าผ่าน ถึงจะชำระค่าเรียนทั้งหมด

ค่าเรียน ประกอบด้วย

 • ค่าเรียน (Co-op หรือ Academic) CAD 13,140
 • ค่าธรรมเนียม Co-op CAD 1,150
 • ค่าหนังสือเรียน CAD 1,440

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่บังคับใช้บริการ

 • ค่าหาที่พัก Homestay CAD 230
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน 1 เที่ยว CAD 110 2 เที่ยว CAD 200
 • ค่า Homestay พร้อมอาหาร 2 มื้อ CAD 224 ต่อสัปดาห์
 • ค่าเอกสาร Custodian สำหรับอายุต่ำกว่า 19 ปี CAD 150
 • ระดับภาษา ILSC อย่างน้อย Intermediate 3
 • IELTS 5.0 หรือ TOEFL 55
 • เปิดสอนที่ Vancouver เท่านั้น
 • Convention Management Service
 • Food and Beverage Service
 • Front Office Operations
 • Hospitality Financial Accounting
 • Hospitality Sales and Marketing
 • Housekeeping
 • Managing Hospitality Human Resources
 • Managing Technology
 • Revenue Management
 • Security and Loss Prevention Management
 • Supervision in the Hospitality Industry
 • The Lodging and Food Service Industry
 • Co-op Work Experience (Coop Student only)
 • The Next Step (Co-op Student only)
 • Work Placement Skills (Co-op Student only)