ส่งของกลับไทยทางเรือ จากแคนาดา

///ส่งของกลับไทยทางเรือ จากแคนาดา
ส่งของกลับไทยทางเรือ จากแคนาดา2019-08-27T12:12:40+07:00
 • ราคาสำหรับกล่อง ขนาดไม่เกิน 18″ (กว้าง) x 18″ (ยาว) x 16″ (สูง) และน้ำหนักไม่เกิน 25 กก. สามารถซื้อกล่องขนาดกลางได้ที่ Home Depot ราคา $2.34

 • โปรโมชั่นปี 2562 หากส่งกล่องอย่างน้อย 4 กล่อง ฟรี! รับกล่องถึงที่ สำหรับระยะทางไม่เกิน 20 กม. จากตัวเมืองแวนคูเวอร์

 • ค่าบริการขนกล่อง $20 ต่อรอบ สำหรับระยะทางไม่เกิน 20 กม. จากตัวเมืองแวนคูเวอร์ หากมาส่งกล่องด้วยตัวเอง ที่สำนักงานในแวนคูเวอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • ค่าส่งถึงที่อยู่ที่ไทย $35 ต่อกล่อง หากมารับของด้วยตัวเอง ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • คนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี และย้ายกลับไทยถาวร ส่งของใช้ส่วนตัวที่มีจำนวนพอสมควร ไม่ต้องเสียภาษี

กล่องละ 5,520 บาท
(CAD 230)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
 • เรือออกจากแวนคูเวอร์ แคนาดา ทุกเดือน
 • หากในรอบนั้นมีของไม่ถึง 8 กล่อง จะรวมของไปส่งในรอบถัดไป
 • ค่าบริการจะไม่รวมค่าส่งของมาที่แวนคูเวอร์
 • หากของที่จะส่ง มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ากล่องที่กำหนด กรุณาติดต่อเพื่อประเมินราคาส่งของ
 • ไม่รับส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด โดยเราจะเปิดกล่อง เพื่อตรวจเช็คว่าไม่มีสิ่งของผิดกฏหมาย
 • อาวุธ
 • ยาเสพติด
 • วัตถุไวไฟ
 • สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิด
 • ยา อาหารเสริม หรือวิตามิน ที่สั่งจำนวนมากเพื่อไปขาย เพราะต้องขอ อย.
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4