ส่งของกลับไทยทางเรือ จาก Vancouver ประเทศ Canada

///ส่งของกลับไทยทางเรือ จาก Vancouver ประเทศ Canada
ส่งของกลับไทยทางเรือ จาก Vancouver ประเทศ Canada2018-11-20T12:09:42+00:00
 • ราคาสำหรับกล่อง ขนาดไม่เกิน 18″ (กว้าง) x 18″ (ยาว) x 16″ (สูง) และน้ำหนักไม่เกิน 25 กก. สามารถซื้อกล่างขนาดกลางได้ที่ Home Depot ราคา $2.34

 • ค่าบริการขนกล่อง $20 สำหรับระยะทางไม่เกิน 20 กม. จากตัวเมืองแวนคูเวอร์ หากมาส่งกล่องด้วยตัวเอง ที่สำนักงานในแวนคูเวอร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • ค่าส่งถึงที่อยู่ที่ไทย $20 ต่อกล่อง สำหรับระยะทางไม่เกินที่กำหนดไว้ หากมารับของด้วยตัวเอง ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 • มีรอบเรือออกจากแวนคูเวอร์ทุกเดือน ปิดรอบทุกวันอังคารสุดท้ายของแต่ละเดือน

 • คนไทยที่อยู่ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี และย้ายกลับไทยถาวร ส่งของใช้ส่วนตัวที่มีจำนวนพอสมควร ไม่ต้องเสียภาษี หากไม่ได้ย้ายกลับไทย จะเสียภาษีตามกฎหมาย

กล่องละ 3,900 บาท
(CAD 150)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
 • เรือออกจากแวนคูเวอร์ แคนาดา วันพฤหัสบดีสุดท้ายของแต่ละเดือน ดังนั้นของจะต้องมาถึงที่อยู่ของบริษัทเราที่แวนคูเวอร์ ภายในวันจันทร์สุดท้ายของเดือน
 • หากในรอบนั้นมีของไม่ถึง 8 กล่อง จะรวมของไปส่งในรอบถัดไป
 • ค่าบริการจะไม่รวมค่าส่งของมาที่แวนคูเวอร์
 • หากของที่จะส่ง มีขนาดใหญ่เกินกว่ากล่องที่กำหนด กรุณาติดต่อเพื่อประเมินราคาส่งของ
 • ไม่รับส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด โดยเราจะเปิดกล่อง เพื่อตรวจเช็คว่าไม่มีสิ่งของผิดกฏหมาย
 • อาวุธ
 • ยาเสพติด
 • วัตถุไวไฟ
 • สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิด
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4