ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada

///ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada
ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada2019-01-16T12:30:15+00:00
 • ขนาดพัสดุ กว้าง+ยาว+สูง น้อยกว่า 90 ซม. หากน้ำหนักเกินครึ่งกิโลกรัม จะปัดขึ้นเป็น 1 กิโลกรัม

 • สำหรับพัสดุที่น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. และ กว้าง+ยาว+สูง น้อยกว่า 90 ซม. ค่าบริการรวมค่าส่งภายในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการแล้ว หากต้องการส่งต่างจังหวัด เพิ่ม CAD 20 หรือประมาณ 600 บาท

 • หากสินค้าโดนเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่ไทย จะต้องชำระค่าภาษีต่างหาก โดยเราจะไม่ส่งสินค้าให้ จนกว่าจะชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว เราไม่ได้ให้บริการแบบผิดกฏหมาย หนีภาษี

ครึ่งกิโลละ 1,300 บาท
(CAD 50)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
 • เครื่องบินออกจากแวนคูเวอร์ หากต้องการส่งของกลับไทย ค่าบริการจะไม่รวมค่าส่งของมาที่แวนคูเวอร์ ส่วนสินค้า Preorder ในแคนาดา บางร้านส่งมาที่แวนคูเวอร์ฟรี
 • ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง แล้วให้มาส่งที่ที่อยู่บริษัทในแวนคูเวอร์ แคนาดา
 • หากลูกค้าสั่งสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้ หรือต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าในแวนคูเวอร์ เราสามารถซื้อสินค้าแทนลูกค้าได้ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการฝากซื้อสินค้า
 • หากรอบนั้นมีน้ำหนักน้อยกว่า 10 กก. จะรวมของไปส่งในรอบต่อไป
 • ไม่รับส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด
 • สินค้าจะต้องมาถึงที่อยู่ของบริษัทเราที่แวนคูเวอร์ ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน
 • เราจะเปิดกล่อง เพื่อตรวจเช็คสินค้าให้เบื้องต้น เช่น สินค้าไม่ชำรุด ไม่หาย ไม่ผิดจากที่สั่ง หากลูกค้าไม่ต้องการให้เปิดกล่อง เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • อาวุธ
 • ยาเสพติด
 • วัตถุไวไฟ
 • สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิด
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4