ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada

///ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada
ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada2019-05-21T15:08:11+07:00
 • ค่าส่งทางเครื่องบินที่ไม่เกิน CAD 50 จะไม่รวมค่าส่งถึงที่อยู่ในไทย

 • ค่าส่งทางเครื่องบินอย่างน้อย CAD 100 และพัสดุมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. ค่าบริการจะรวมค่าส่งภายในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการแล้ว

 • ค่าบริการส่งถึงที่อยู่ต่างจังหวัด CAD 20 หรือประมาณ 500 บาท

 • หากสินค้าโดนเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่ไทย เนื่องจากสั่งของซ้ำกันเป็นจำนวนมาก จะต้องชำระค่าภาษีต่างหาก โดยเราจะไม่ส่งสินค้าให้ จนกว่าจะชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว เราไม่ได้ให้บริการแบบผิดกฏหมาย หนีภาษี

 • อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ CAD 1 = 25 บาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ต่ำกว่าครึ่งกิโล CAD 35
หากเกิน ครึ่งกิโลละ CAD 50

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
 • เครื่องบินออกจากแวนคูเวอร์ หากต้องการส่งของกลับไทย ค่าบริการจะไม่รวมค่าส่งของมาที่แวนคูเวอร์ ส่วนสินค้า Preorder ในแคนาดา บางร้านส่งมาที่แวนคูเวอร์ฟรี
 • ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง แล้วให้มาส่งที่ที่อยู่บริษัทในแวนคูเวอร์ แคนาดา
 • หากลูกค้าสั่งสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้ หรือต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าในแวนคูเวอร์ เราสามารถซื้อสินค้าแทนลูกค้าได้ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการฝากซื้อสินค้า
 • ไม่รับส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด
 • เราจะเปิดกล่อง เพื่อตรวจเช็คสินค้าให้เบื้องต้น เช่น สินค้าไม่ชำรุด ไม่หาย ไม่ผิดจากที่สั่ง หากลูกค้าไม่ต้องการให้เปิดกล่อง เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • อาวุธ
 • ยาเสพติด
 • วัตถุไวไฟ
 • สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิด
 • ยา อาหารเสริม หรือวิตามิน ที่สั่งจำนวนมากเพื่อไปขาย เพราะต้องขอ อย.
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4