ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada

///ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada
ส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน จาก Vancouver ประเทศ Canada2019-09-18T14:42:12+07:00
 • ค่าส่ง CAD 50 ต่อครึ่งกิโลกรัม หรือประมาณ 1,250 บาท โดยคิดน้ำหนักขั้นต่ำ 400 กรัม

 • ค่าบริการส่งถึงที่อยู่ต่างจังหวัด CAD 20 หรือประมาณ 500 บาท

 • หากสินค้าโดนเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่ไทย เนื่องจากสั่งของซ้ำกันเป็นจำนวนมาก จะต้องชำระค่าภาษีต่างหาก โดยเราจะไม่ส่งสินค้าให้ จนกว่าจะชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว เราไม่ได้ให้บริการแบบผิดกฏหมาย หนีภาษี

 • อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน (ราคาขายของธนาคาร) ณ วันที่ชำระเงิน + 1.5 บาท

CAD 50 ต่อครึ่งกิโลกรัม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินบาท ณ วันที่ชำระเงิน

ติดต่อใช้บริการ
 • เครื่องบินออกจากแวนคูเวอร์ หากต้องการส่งของกลับไทย ค่าบริการจะไม่รวมค่าส่งของมาที่แวนคูเวอร์ ส่วนสินค้า Preorder ในแคนาดา บางร้านส่งมาที่แวนคูเวอร์ฟรี
 • ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง แล้วให้มาส่งที่ที่อยู่บริษัทในแวนคูเวอร์ แคนาดา
 • หากลูกค้าสั่งสินค้าด้วยตัวเองไม่ได้ หรือต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าในแวนคูเวอร์ เราสามารถซื้อสินค้าแทนลูกค้าได้ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการฝากซื้อสินค้า
 • ไม่รับส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด
 • เราจะเปิดกล่อง เพื่อตรวจเช็คสินค้าให้เบื้องต้น เช่น สินค้าไม่ชำรุด ไม่หาย ไม่ผิดจากที่สั่ง หากลูกค้าไม่ต้องการให้เปิดกล่อง เราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • อาวุธ
 • ยาเสพติด
 • วัตถุไวไฟ
 • สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิด
 • ยา อาหารเสริม หรือวิตามิน ที่สั่งจำนวนมากเพื่อไปขาย เพราะต้องขอ อย.
เลือกบริการ ยื่นวีซ่ายื่นภาษีหาที่พักรถรับส่งส่งของกลับไทยทางเรือส่งของกลับไทยทางเครื่องบิน

ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2 MB

ไฟล์ #1
ไฟล์ #2
ไฟล์ #3
ไฟล์ #4