เรียน High School

/เรียน High School

ควรสมัครเรียน High School เมื่อไหร่

2019-09-19T06:06:33+07:00

เริ่มสมัครเรียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม เพื่อเข้าเรียนในเดือนกันยายนของปีการศึกษาถัดไป หากต้องการเข้าเรียนกลางเทอม เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ ควรสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งมีโอกาสได้เข้าเรียนโรงเรียนที่เลือกไว้ เพราะมีที่พัก Homestay เพียงพอต่อโรงเรียนที่ต้องการเรียน

ควรสมัครเรียน High School เมื่อไหร่2019-09-19T06:06:33+07:00

หากอายุต่ำกว่า 13 หรือ 14 ปี มาเรียน High School ได้หรือไม่

2019-09-19T06:07:11+07:00

มาเรียนได้ แต่ต้องพักกับผู้ปกครอง หรือ Custodian ที่แคนาดา เนื่องจาก Homestay ไม่รับนักเรียนอายุต่ำกว่า 13 ปี

หากอายุต่ำกว่า 13 หรือ 14 ปี มาเรียน High School ได้หรือไม่2019-09-19T06:07:11+07:00

ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน High School

2019-09-18T15:50:06+07:00

ปีการศึกษาจะเปิดเรียนเดือนกันยายน ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงวันหยุดปีใหม่ จะหยุดเรียน (Winter break) บางโรงเรียนจะเปิดเรียนเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยจะเรียนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ส่วนเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จะเป็นช่วงปิดเทอม

ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน High School2019-09-18T15:50:06+07:00

เลือกโรงเรียน High School ที่อยากเรียนได้หรือไม่

2019-09-19T06:05:55+07:00

สามารถระบุโรงเรียนที่อยากเรียนได้ แต่เขตการศึกษาจะเป็นผู้พิจารณารับเข้าเรียนในแต่ละโรงเรียน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษ เกรดของวิชาที่เรียนมา ที่อยู่ของที่พัก และจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน

เลือกโรงเรียน High School ที่อยากเรียนได้หรือไม่2019-09-19T06:05:55+07:00

ระดับชั้นของมัธยมปลาย ที่แคนาดา

2019-09-18T12:36:14+07:00

ระดับชั้นของมัธยมศึกษาตอนปลายที่แคนาดา จะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ เช่น รัฐ British Columbia ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ Grade 8 (อายุ [...]

ระดับชั้นของมัธยมปลาย ที่แคนาดา2019-09-18T12:36:14+07:00