ทำไมแนะนำให้มาเรียนที่แคนาดา

/ทำไมแนะนำให้มาเรียนที่แคนาดา

เรียนที่แคนาดา (ยกเว้นเรียนภาษา) สามารถทำงาน Part-time และ Full-time ได้ตามกฎหมาย อีกทั้งบางโปรแกรม สามารถขอ Work permit ได้ด้วยตัวเอง เพื่อทำงานหลังเรียนจบ ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งทำให้มีโอกาสได้งานทำมากกว่าคนที่สมัครงานจากไทย เพราะไม่มี LMIA และ Work permit โดยหลังจากทำงานอย่างน้อย 1 ปี สามารถสมัคร Permanent Resident (PR) ได้อีกด้วย

หากใครจดทะเบียนสมรสแล้ว คู่สมรสของคนที่สมัครเรียนสามารถขอ Work permit เพื่อทำงานที่แคนาดาได้เลย

2019-09-19T06:38:53+07:00